Ministr Kupka se zúčastnil setkání evropských dopravních expertů v Lyonu

Kupka v Lyonu

Rozšíření celoevropských dopravních sítí TEN-T, elektromobilita nebo vysokorychlostní tratě. O všech těchto tématech jednal ministr dopravy Martin Kupka na akci Connecting Europe Days ve francouzském Lyonu. Ministr se na okraj společného programu sešel i s ukrajinským ministrem infrastruktury Oleksandrem Kubrakovem, se kterým řešil možnosti lepšího dopravního propojení Ukrajiny a zemí Evropské unie.

Kupka v Lyonu

Ministr Kupka se zúčastnil setkání evropských dopravních expertů v Lyonu

„Evropská unie čelí tváří tvář ruské invazi na Ukrajinu novým výzvám i v oblasti dopravy. Právě o tom, jak posílit udržitelnost a odolnost evropských dopravních toků jsem dnes jednal s experty z celé Evropy ve francouzském Lyonu. Velmi důležitou roli v tomto úkolu bude mít nadcházející české předsednictví, protože jedním z našich hlavních úkolů bude úprava dosud platného rozsahu systému rychlých spojení TEN-T. Jednalo se také o poslední velkou dopravní akci před naším předsednictvím, které začíná už v pátek 1. července,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

S ukrajinským ministrem infrastruktury Oleksandrem Kubrakovem jednal ministr Kupka hlavně o současné situaci vyvolané ruskou agresí. Oba ministři se shodli, že na podporu ukrajinské ekonomiky je nyní potřeba co nejrychleji zajistit přepravu zboží, především zemědělských plodin, mezi Ukrajinou a zeměmi Evropské unie. Proto by měly vzniknout takzvané pruhy solidarity („Solidarity Lanes“) mezi Ukrajinou a unií, které by usnadnily vývoz hlavně zemědělských produktů z Ukrajiny. Tam, kde to bude možné, pak musí dojít k přechodu z námořní a částečně železniční dopravy na dopravu silniční.

Kupka v Lyonu

„Rusko nadále blokuje přístavy v Černém moři, které jsou klíčové pro vývoz zemědělských produktů. Celá Evropa teď musí napnout síly a hledat další cesty k vývozu obilí a osiv z Ukrajiny po silnici a železnici. Česká republika na tom aktivně pracuje, nákladní dopravce ČD Cargo každý týden vypravuje 13 nákladních vlaků zemědělského zboží z Ukrajiny směrem do námořních přístavu v Německu,“ uvedl po jednání ministr Kupka.

Na závěr společného setkání pozval ministr Kupka ministra Kubrakova také na neformální Radu ministrů dopravy, kterou bude v říjnu hostit Praha v rámci českého předsednictví.

Kupka v Lyonu

Je také nutné se zaměřit na lepší dopravní propojení mezi sedmadvacítkou a Ukrajinou prostřednictvím sítí TEN-T. Klíčový je pak rozvoj železničních tratí standardního rozchodu směřujících z EU na Ukrajinu, do Moldavska a dalších států sousedících s EU. Pro lepší napojení Ukrajiny a Moldavska pak byla na akci Connecting Europe Days podepsána dohoda, která umožní moldavským a ukrajinským podnikatelům v silniční nákladní dopravě přístup na trh Evropské unie a naopak.

Ministr Kupka se v Lyonu zúčastnil i zasedání věnujícímu se vzájemné propojenosti mezi dopravou a energetikou. Zde se debatovalo o rozvoji elektromobility a dalších alternativních paliv, dobíjecích stanicích, výrobě, skladování a přepravě vodíku nebo snižování energetické náročnosti. Tématem byla také elektrifikace železniční sítě nebo zvýšení vzájemné spolupráce mezi dopravou a energetikou.

Martin Kupka také se svými kolegy mluvil o prioritách nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU v oblasti dopravy. K nim patří například lepší propojení a rozvoj evropské dopravní sítě, podpora vysokorychlostních železnic nebo čistá mobilita. Česká republika se zaměří také na autonomní dopravu nebo podporu kosmických aktivit. Ministr pozval své protějšky na akce, které se během českého předsednictví uskuteční. Půjde třeba o neformální zasedání Rady ministrů dopravy v Praze (20. – 21. 10.), Dny městské mobility – Urban Mobility Days v Brně (20. – 22. 9.) nebo European Space Week (2. – 6. 10.) zaměřený na současné i budoucí trendy v evropském vesmírném programu.

Zdroj zprávy: Ministerstvo dopravy ČR
ministerstvo dopravy