Ministr Síkela jednal se zástupci obcí a krajů dotčených přípravou hlubinného úložiště radioaktivního odpadu

Jozef Síkela

O plánech spojených s přípravou hlubinného úložiště dnes jednal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se zástupci dotčených obcí a krajů. Mimo jiné řešili plnění podmínek taxonomie Evropské unie udržitelného financování činností v jaderné energetice do systému nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem.

„Jádro je základem naší energetiky a tento projekt je zásadní podmínkou jeho rozvoje. Proto jsem starosty dotčených obcí pozval k nám na ministerstvo, abych s nimi projednal další kroky. Bavili jsme se mimo jiné o návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm, který rozšíří práva obcí a rozšíří lhůty pro posílení kontroly kvality procesu z jejich strany. Starostům jsem také představil návrh jeho doplnění, který chci v nejbližších týdnech předložit na vládu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že pokud bude i nadále platit kritérium taxonomie na vybudování hlubinného úložiště v roce 2050, Česká republika bude usilovat o to, aby jej v rámci posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti splnila.

Pro zástupce krajů a obcí je podstatné, že urychlení harmonogramu přípravy hlubinného úložiště se nedotkne kvality zpracovaných dat, které musejí experti a dodavatelé Správy splnit z pohledu legislativních požadavků na umístění úložiště v oblasti báňské, environmentální a atomové.

„Rád bych vyvrátil spekulace, že bychom obcím jakkoliv bránili v jejich právech vstupovat do jednotlivých správních procesů, naopak, zmíněný návrh zákona o hlubinném úložišti rozšiřuje práva a možnosti vyjádřit svá stanoviska dotčeným obcím“ říká náměstek pro jadernou energetiku Tomáš Ehler.

Správa úložišť radioaktivních odpadů zahájí přípravu geologicko-průzkumných a výzkumných prací spolu s podáním žádostí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry na čtyřech perspektivních lokalitách příští rok. Konkrétně se jedná o lokality Březový potok na Horažďovicku, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku a Janoch u Temelína. Místo úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren má být vybráno v roce 2030. Vzniknout by mělo do roku 2065 či dle kritérií taxonomie EU do r. 2050, čímž se bude zabývat i vláda ČR.

ADK

Reklama

Detailní diskuze se zúčastnila předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, ředitel Správy Lukáš Vondrovic, hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek další zástupci obcí a krajů.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo