Ministr Síkela: Připravujeme dlouhodobou vizi pro rozvoj českého hospodářství

Jozef Síkela

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela ve svém vystoupení na 4. Výroční konferenci Asociace pro zahraniční investice (AFI) oznámil přípravu vize pro dlouhodobý rozvoj českého hospodářství a jeho modernizaci. Tato vize by podle něj měla přijmout globální vývoj v podobě procesu dekarbonizace, elektromobility, digitalizace či nového důrazu na ekonomickou bezpečnost.

„Naše hospodářství není flexibilní, není odolné vůči negativním vnějším i vnitřním vlivům a nedokáže se dostatečně zaměřit na oblasti, které by mu přinesly odpovídající přidanou hodnotu. Abychom tento trend změnili, potřebujeme dát našemu hospodářství jasný směr. Potřebuje realistické zhodnocení silných a slabých stránek a na základě toho načrtnout vizi pro další pokrok,“ uvedl ministr Síkela s tím, že právě proto se svým týmem začal pracovat na přípravě Hospodářské strategie České republiky. „Jejím základem bude přijmout moderní svět a jeho ekonomiku takovou, jaká je. Světová ekonomika přijala za svou potřebu dekarbonizace a dalších na to navázaných procesů a zároveň naplno využívá možnosti, které jí nabízí čím dál rychlejší digitalizace a vzestup umělé inteligence,” pokračoval ministr s tím, že světová ekonomika vynakládá obrovské prostředky k tomu, aby tyto změny proběhly, a proto se v tomto procesu skrývá velká přidaná hodnota. „Cílem naší vize tedy bude stanovit, jak tyto změny využít ve prospěch modernizace českého hospodářství,“ dodal ministr Síkela.

Klíčové oblasti, na které se bude nová Hospodářská strategie zaměřovat z hlediska pomoci s modernizací české ekonomiky, budou následující:

1) Vnitřní rozvoj: Zaměření na konkrétní legislativní změny, které podpoří investice a urychlí rozvoj. Například novela zákona o investičních pobídkách či liniového zákona, která urychlí povolování staveb nutných pro další rozvoj.

2) Investice do vzdělávání a lidských zdrojů: Zaměříme se zejména posilování kvality výzkumu, vývoje a inovací. A neobejdeme se bez rozumného využívání ekonomické migrace jako dalšího zdroje růstu.

3) Zahraniční spolupráce: Aktivní politika v rámci Evropské unie a prohlubování obchodních vztahů s důvěryhodnými partnery.

4) Ekonomická bezpečnost: Zohlednění nového rozměru ekonomické bezpečnosti v rozhodování o umístění strategických technologií a zajištění surovin.

„Je samozřejmé, že Hospodářská strategie se zaměří na silné stránky České republiky, které se už nyní projevují v praxi. Budou v ní tak do velké míry zahrnuta opatření a kroky, které nyní podnikáme,” popsal ministr Síkela a dodal, že velkým úkolem pro české hospodářství bude pomoc českému autoprůmyslu s přizpůsobením se rozvoji elektromobility. „Proto vkládáme tak obrovské úsilí do získání projektu gigafactory na našem území,“ zdůraznil ministr.

„V rozvoji elektromobility, ale také v procesu dekarbonizace energetiky bude hrát roli také polovodičový průmysl. My nyní usilujeme o to, abychom v České republice pomohli s takovým rozvojem této oblasti, který nám pomůže stát se evropskou čipovou velmocí,” uvedl ministr Síkela.

„Další oblastí, ve které má Česká republika obrovský potenciál do budoucnosti, je jaderná energetika. Náš jaderný průmysl má obrovské know-how a mohl by těžit z renesance jaderné energetiky v Evropě,” pokračoval ministr Síkela, podle kterého je proces dekarbonizace sice nutný, ale také nedílně navázaný na potřebu zajistit si dostatek energie její výrobou pomocí jaderných zdrojů. „A toho my můžeme využít. Velkou roli v tom kromě klasických nových jaderných bloků mohou sehrát i malé a střední modulární reaktory, na jejichž rozvoj se připravujeme a obecně vytváříme vhodné rámcové podmínky a předpoklady pro rozvoj jádra,” řekl ministr Síkela.

Misan s.r.o.

Reklama

Na přípravě strategie bude Ministerstvo průmyslu a obchodu spolupracovat s podnikateli, ostatními rezorty i celým politickým spektrem. „Pokud má být naše vize skutečně dlouhodobá, musí se na ni totiž shodnout široká veřejnost. Pro mě bude nesmírně důležitá spolupráce s těmi, kteří po nutnosti inovací nezačali volat oportunisticky až nyní, kdy bylo jasné, že se nám to vyplatí. Chci tedy spolupracovat také s inovátory, kteří se zmíněným oblastem věnují dlouhodobě,” dodal Síkela s tím, že o vývoji přípravy strategie bude veřejnost informovat průběžně a hotovo by chtěl mít přibližně v polovině příštího roku.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo