Ministři financí a životního prostředí symbolicky ukončili činnost Dolu Frenštát

Diamo - Důl Frenštát

Symbolickým vytěžením posledního okovu na Dole Frenštát ukončil státní podnik DIAMO činnost černouhelného dolu a zahájil jeho likvidaci. Hornický ceremoniál proběhl za účasti ministra financí Zbyňka Stanjury a ministra životního prostředí Petra Hladíka, kteří se při této příležitosti podrobně seznámili s postupem prací a přípravou zásypu na Dole Frenštát a také stavem prací na ostatních lokalitách, které státní podnik DIAMO převzal ve dvou vlnách v roce 2021 od společnosti OKD.

Klikvidaci Dolu Frenštát přistoupilo DIAMO zejména vzhledem k dlouhodobému nevyužívání dolu, komplikované legislativě s povolením k těžby a vysokými náklady na udržování dolu. V dole se nikdy netěžilo a od roku 1995 je v konzervačním režimu. Báňský úřad vydal rozhodnutí o povolení likvidace jam v srpnu roku 2021.

V loňském červenci zahájil závod DARKOV návoz nezpevněného zásypového materiálu do areálu a dokončil ho letos v únoru s tříměsíčním předstihem oproti harmonogramu, čímž zajistil snížení zátěže pro životní prostředí související s návozem na minimum. Celkem je nyní v areálu připraveno více než 106 tisíc m3 (cca 214 tisíc tun) materiálu, kterým se zajistí stabilita likvidovaných jam a jejich okolí.

Diamo - Důl Frenštát

 

Foto: Diamo – Důl Frenštát

Co bude s Dolem Frenštát dál, přiblížil Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku: „Po dokončení zásypu budou v areálu následovat demolice nevyužitelných povrchových objektů dolu a následně rekultivační práce. Připravíme tak celý areál na další rozvoj, který zde plánuje obec Trojanovice v rámci projektu Smart Village CÉRKA.“

Důležitým krokem pro rozvoj území byla také změna chráněného ložiskového území. K tomu ministr životního prostředí Petr Hladík uvedl: „Ministerstvo životního prostředí loni rozhodlo v souladu s horním zákonem o zmírnění podmínek ochrany ložiska černého uhlí na Frenštátsku. Využití tohoto území například pro nové stavby tak bude jednodušší a rychlejší. Jsem rád, že se v Dole Frenštát nebude těžit a oblast se bude dál rozvíjet. Právě na projekt CÉRKA, který spadá pod obec Trojanovice, míří Operační program Spravedlivá transformace. Evropský dotační program, který je zaměřen na řešení negativních dopadů spojených s odklonem od uhlí v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.“

Důvody likvidace dolu z hlediska nákladů přiblížil ministr financí Zbyněk Stanjura: „Důl se již čtvrt století nachází v konzervačním režimu, což ročně přináší náklady zhruba 40 mil. Kč. Věnovat takovou částku za udržovací režim bez jasné perspektivy tak nepovažuji za efektivní.“

Důl Frenštát Diamo Stanjura

Foto: Diamo – Důl Frenštát

Během ceremoniálu vyfárání posledního okovu si účastníci připomněli historii dolu, parametry jam (903 metrů resp. 1 088 metrů hloubky), geologické zásoby a vyslechli plány na budoucí využití území.

Důl Frenštát Diamo

Foto: Diamo – Důl Frenštát

Náklady na likvidaci Dolu Frenštát se předpokládají ve výši 155 mil. Kč, jejich výše však může být ovlivněna cenami energií a potřebných materiálů, případně rozsahem demoličních prací objektů nepotřebných pro projekt CÉRKA. Dle naplánovaného harmonogramu bude důl zlikvidován do roku 2027.

Důl Frenštát Diamo

Foto: Diamo – Důl Frenštát

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR
ministerstvo financí