Ministři průmyslu EU projednali plán hospodářské obnovy EU

EU flag

Evropská ekonomika po pandemii Covid-19 potřebuje urgentní pomoc. Unijní plán obnovy by se tak měl zaměřit zejména na oživení vnitřního trhu, posílení konektivity a digitalizace a cílenou podporu klíčových sektorů. Na on-line jednání ministrů pro vnitřní trh a průmysl, které se uskutečnilo v pátek 12. června, to zdůraznil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. S ostatními představiteli hospodářské politiky členských zemí se shodl na nutnosti zabránit do budoucna podobným ekonomickým šokům. A to tím, že se posílí strategická odolnost Evropské unie a dodavatelské řetězce.

ekonomika

Ministři se věnovali nově navrženému nástroji hospodářské obnovy „Příští generace EU“. Podle vicepremiéra musí realisticky reflektovat současné potřeby a vycházet ze stávajících finančních rámců a politik tak, aby se neúměrně nezatížily budoucí generace. S ministry se Karel Havlíček rovněž shodl na významu oživení vnitřního trhu EU a všech čtyř svobod, stejně jako na podpoře malých a středních podniků a start-upů. Rovněž je podle českého ministra průmyslu a obchodu nutná cílená pomoc klíčovým sektorům, jako je například automotive. Automobilový průmysl v ČR jen v dubnu zaznamenal 80% pokles. Protože má významný podíl na HDP a je na něj navázána řada subdodavatelů z řad malých a středních podniků a také pracovních míst, je jeho rychlá obnova naprosto zásadní, a to pro celý evropský průmysl.

Důležité také je podle evropských hospodářských ministrů posílit vzájemnou konektivitu a vybudovat odolnou digitální infrastrukturu s důrazem na sítě 5G/6G. Významné unijní investice musí plynout i do umělé inteligence, cirkulární ekonomiky a inovací, například v energetice a stavebnictví.

V závěru jednání německý ministr hospodářství Peter Altmaier představil priority nadcházejícího německého předsednictví v Radě EU. Bude mít moto „Společně pro obnovu Evropy“.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR