Modernizace bakalářských programů na Fakultě strojní ČVUT v Praze

ČVUT

Moderní strojírenství už dávno nestojí jen na mechanice. Fakulta strojní ČVUT v Praze aplikuje do výuky aktuální technologické směry a nejnovější poznatky robotiky, automatizace, aditivní výroby a řízení procesů. Je unikátní v mnoha technických oblastech. Má vlastní zkušebny leteckých motorů, zajišťuje homologaci nových automobilů a vyvíjí inovativní obráběcí stroje. Nové technologie promítá do studijních programů. Studenti se naučí, jak mohou stroje zkvalitnit život, jak se vylepšují a jak se navrhují s využitím nových objevů a postupů.

Fakulta strojní ČVUT v Praze proto otevírá nově akreditované bakalářské studijní programy. STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ je tříletý program vhodný pro pokračování v navazujícím magisterském studiu. Pokud se student rozhodne nastoupit co nejdříve do praxe ve strojírenské firmě, může ve druhém ročníku přejít do studijního programu STROJÍRENSTVÍ, který je více zaměřený na praxi. Tento program má dvě specializace, Strojírenská výroba a Všeobecné strojírenství. Bez přijímacích zkoušek jsou do bakalářského studia přijímáni zájemci, kteří v posledních dvou letech složili maturitu z matematiky nebo fyziky.

Během výuky se studenti mohou zapojit do různých výukových nebo studentských projektů. Zvládnou postavit i vlastní formuli nebo model letadla, vyrobit přesnou součástku na 3D tiskárně, navrhnout novou výrobní linku, snížit emise při spalování biomasy a naučí se přitom pracovat v týmu. V jiném studentském týmu, Engineering Student Club, se setkávají s mnoha odborníky z praxe a skvěle se připraví na kariéru v nejlepších firmách. Více informací o studiu i studentském životě poskytne web fakulty: https://fs.cvut.cz/poznej-strojarnu

Zdroj zprávy: ČVUT Praha
čvut