Moravskoslezské univerzity se mohou chlubit oceněním EVROPSKÉ UNIVERZITY

Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava se na začátku prosince konalo setkání zástupců tří moravskoslezských univerzit: kromě největší univerzity v kraji se jej účastnili také Ostravská univerzita a Slezská univerzita v Opavě, přítomna byla i náměstkyně primátora statutárního města Ostrava pro vzdělávání, inovace a digitalizaci Andrea Hoffmannová.

evropské univerzity všb

Cílem setkání byla iniciativa Evropské komise EVROPSKÉ UNIVERZITY, ve které všechny tři univerzity spolu se svými partnery uspěly. Vzájemně si představily své projekty a sdílely své zkušenosti. Setkání zahájil Igor Ivan, prorektor pro strategii a spolupráci na VŠB-TUO. Ten spolu s vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů představil konsorcium U!REKA, jehož členy jsou spolu s VŠB-TUO také univerzity z německého Frankfurtu, belgického Ghentu, , Amsterdamu, Lisabonu a Helsinek. Asociovanými partnery jsou hlavní nebo krajská města jednotlivých zemí, za Českou republiku tedy statutární město Ostrava a také Moravskoslezské inovační centrum (MSIC).

„Akcentujeme zejména urbánní, regionální, vědecko-výzkumnou a vzdělávací činnost. V alianci jsou hlavní a krajská města, která chtějí být, stejně jako Ostrava, klimaticky neutrální, což může být pro náš region velmi přínosné,“ vysvětlil Igor Ivan.

VŠB-TUO věří, že se díky alianci U!REKA ještě víc propojí s městskou částí Poruba, samotným městem, regionem i dalšími partnery.

evropské univerzity všb

Slezská univerzita je členem konsorcia STARS EU, kde jsou kromě ní zapojeny také univerzity z Kanárských ostrovů, Portugalska, Francie, Německa, Švédska, Polska, Nizozemska a Albánie.

„Univerzity se nacházejí ve městech, která nejsou hlavní, ani krajská a řeší různé problémy. Úkolem našeho konsorcia je aktivně přispět k rozvoji těchto regionů. Velmi si ceníme spolupráce s Moravskoslezským krajem a Moravskoslezským inovačním centrem, jež jsou v projektu našimi asociovanými partnery,“ řekl Daniel Stavárek, prorektor pro vědu a zahraniční styky na Slezské univerzitě.

Naproti tomu Ostravská univerzita je členem konsorcia NEOLAIA, které se prezentuje jako aliance mladých univerzit. Jsou to univerzity nacházející se mimo hlavní evropské metropole. Partnery Ostravské univerzity jsou univerzity z Litvy, Španělska, Rumunska, Francie, Kypru, Německa a Švédska.

„Projekt vnímáme jako cestu a zaměřili jsme jej na nové studijní programy, digitalizaci a rádi bychom našim výzkumem přispívali k rozvoji regionů. Budeme spolupracovat i v oblasti globálního zdraví. Rádi bychom, aby se studenti našich univerzit stali ambasadory kultury a jazyka pro cizince, kteří do země přijedou,“ přibližuje projekt Renáta Tomášková, prorektorka pro mezinárodní vztahy na Ostravské univerzitě.

evropské univerzity všb

Že obě ostravské univerzity, VŠB-TUO i OU, získaly ocenění Evropské univerzity, těší i statutární město Ostrava.

„Chceme, aby v roce 2030 byla Ostrava blíže světu, lidem a přírodě. Vidíme ji jako sebevědomé evropské město, které bude vyhledávané mladými, talentovanými a pracovitými lidmi, k čemuž nám úspěch VŠB-TUO a Ostravské univerzity může výrazně pomoct. Věřím, že všechny tři univerzity pak přilákají talenty i do Moravskoslezského kraje,“ uzavírá Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy.

Univerzity se shodly, že v setkávání a sdílení zkušeností budou pokračovat i nadále. Další setkání se uskuteční na půdě Ostravské univerzity na jaře 2024, zástupci univerzit i města však přislíbili účast také na výroční akci konsorcia U!REKA, které se uskuteční v termínu 4. až 6. června v kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Zdroj zprávy: VŠB-TU Ostrava
všb