MPO informuje o dění v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 vydává dvouměsíčník – Informační zpravodaj „OPIK“, který především podnikatele informuje o dění v programu.

MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

Opik

“V tomto čísle vás budeme informovat o výsledcích a možnostech v programu Expanze, který realizuje Českomoravská záruční a rozvojová banka. Představíme realizaci projektů v rámci mezinárodní spolupráce se zahraničními partnery, a to prostřednictvím
mezinárodních sítí programů výzkumu a vývoje IraSME a Cornet,” říká šéfredaktor OPIK Petr Tůma a dodává: “Neopomeneme ani nejčastější chyby žadatelů, tentokrát ve Zprávách o realizaci. V rubrice Ze života kontrolora pokračujeme s diskuzí na téma statutu MSP.”

Nejnovější číslo zpravodaje si můžete přečíst zde (odkaz vede na PDF soubor).