MSV 2020 – do konce dubna nejvýhodnější přihlášky pro vystavovatele

Mezinárodní strojírenský veletrh se v letošním roce opět uskuteční s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX.

Řádná uzávěrka pro vystavovatele je prodloužena do konce dubna

Mezi zvýrazněná témata bude patřit digitalizace průmyslu a pozornost bude věnována i cirkulární ekonomice nebo investičním příležitostem.

přihlášky na MSV

 

Prezentujte se na MSV 2020

 

Relevantní cílová skupina návštěvníků
Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě s vysokou zahraniční účastí vystavovatelů i návštěvníků. Návštěvníci přijeli v roce 2019 z 58 zemí – především ze Slovenska, Polska, Německa, Maďarska, Rakouska, Itálie, Ruska a Číny. Většinu návštěvníků tvoří odborná veřejnost, přičemž 78 % návštěvníků rozhoduje nebo spolurozhoduje o investicích a nákupech ve firmách. Návštěvníci působí zejména v těchto oborech – strojírenství, automobilový průmysl a elektrotechnika. MSV je tedy významnou B2B platformou, která umožňuje rozvoj a navazování obchodních vztahů ve střední Evropě.

Dlouhodobá spokojenost vystavovatelů i návštěvníků
Vysokou spokojenost vystavovatelů i návštěvníků potvrdily výsledky tradičního průzkumu, který realizovala v roce 2019 agentura Ipsos. Celkem bylo spokojeno 90 % všech účastníků akce. Většina z nich navštěvuje MSV opakovaně.

Kovosvit MAS

Veletrh jako platforma pro navázání obchodních kontaktů
Průzkum agentury Ipsos také ukázal, že veletrh slouží jako výborná příležitost navázat kontakty se zákazníky. Podařilo se to naprosto drtivé většině vystavovatelů (96 %). Potvrzuje se tak role veletrhu v rozvíjení obchodních vztahů.

kontakt kontrakt

Zahraniční delegace a oficiální hosté
MSV se účastní také nejvyšší představitelé politické sféry České republiky a zástupci oborových asociací. V roce 2019 se MSV účastnily rozsáhlé zahraniční delegace z Německa, Severní Makedonie, Indie, Běloruska, Ruska nebo Číny. Celkem na MSV přijeli velvyslanci a obchodní radové z 18 zemí světa.

Country Future

Výhodné přihlášky do konce dubna
Uzávěrka pro vystavovatele spojená s výraznou slevou je k datu 30. dubna 2020. Poptávka po nejatraktivnějších plochách je vysoká, proto by zájemci neměli s přihláškou dlouho otálet.

Jak se přihlásit na MSV 2020