Mzdy letos zvyšuje 7 z 10 firem. Nejčastěji o 5 až 10 %

peníze

Navzdory růstu cen surovin, energií, pohonných hmot a nedostupnosti některých materiálů sedm z deseti firem již zvýšilo nebo v průběhu letošního roku zvýší mzdy svým zaměstnancům. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory.

Mzdy vzrostou hlavně v podnicích působících ve zpracovatelském průmyslu, nejčastěji dojde k meziročnímu růstu výdělků zaměstnanců v rozmezí 5 až 10 %. Desetina podniků přitom již navýšila nebo bude navyšovat mzdy o 10 a více procent.

mzdy

Pět procent podniků bude mzdy snižovat. V relativním vyjádření se největší změny nominálních mezd budou letos týkat zejména zaměstnanců v těch nejmenších firmách. V menších firmách je také mzdová úroveň obecně nižší než např. ve velkých mezinárodních společnostech, a změny výše pracovních výdělků jsou tak v relativním vyjádření výraznější než u vysokých příjmů.

Pokles mezd se téměř výhradně bude týkat vedle pracovníků u nejmenších zaměstnavatelů i zaměstnanců pracujících ve firmách orientujících se na služby.

„Právě mikro a malé firmy bývají nepříznivým ekonomickým vývojem zasaženy jako první a jsou i ohroženy nejvíce. V případě mzdového vývoje v osobních službách se zřejmě projevuje i změna spotřebního chování obyvatel v souvislosti s vyšší inflací a jejím vlivem na úspory a reálnou úroveň mezd, a tedy i snížení poptávky po vybraných službách,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Hospodářská komora na začátku dubna oznámila, že kvůli růstu cen surovin, polotovarů a výrobních materiálů, nedostatečné dostupnosti některých materiálů a vstupních surovin nezbytných pro výrobu a nepřímých dopadů ruské invaze na Ukrajinu skoro polovina podniků je nucena v letošním roce utlumit své investice.

V pátek minulého týdne upozornila, že situace na trhu s rychle rostoucími cenami elektřiny a plynu se stává neudržitelnou jak pro domácnosti, tak pro podniky. Vládě doporučila, aby zvážila výjimky pro používání burzovních cen při prodeji energií, majetkový vstup České republiky do vznikajících LNG terminálů, vytvoření mechanismu k zajištění strategických zásob zemního plynu, vlastní těžbu plynu z břidlic a prodloužení provozu uhelných tepláren.

Dotazování firem probíhalo v období od 16. do 21. března 2022, do šetření se zapojilo 398 respondentů – členů Hospodářské komory České republiky, zástupců všech hlavních odvětví ze všech krajů České republiky. Na anketu odpovídaly mikro, malé, střední ale i velké podniky. Výsledky šetření naleznete zde. Získaná data byla využita i při tvorbě nové Komorové národohospodářské prognózy.

Zdroj zprávy: Hospodářská komora ČR
hospodářská komora