Mzdy v třinecké huti porostou

mzdy

Zaměstnanci Třineckých železáren (TŽ) mohou v roce 2020 očekávat růst mezd. Shodli se na tom zástupci vedení hutě a představitelé Základních organizací odborového svazu KOVO. Dodatek kolektivní smlouvy pojednávající o růstu průměrné nominální mzdy podepsali zástupci hutě i odborů ve středu 29. ledna.

Třinec

Dohoda předpokládá růst několika složek mzdy. Základní zvýšení představuje zaručený růst mzdy v průměru o 3,5 %. Tento růst zahrnuje především zvýšení tarifů a osobního ohodnocení. O další 5,5 % ze mzdové základny mzdy vzrostou, pokud firma dosáhne plánovaného výsledku hospodaření, a to formou mimořádných odměn.

Dohoda však s ohledem na složitou situaci v hutnictví v kontextu současné evropské diskuse o ochraně klimatu z ní plynoucích drastických plánovaných nařízeních počítá i s opatřeními k růstu produktivity práce.

„Budeme pracovat na zefektivnění využívání pracovní doby. Pracujeme také s variantou snižování počtu zaměstnanců, abychom ekonomicky dokázali udržet stabilitu firmy a rozumně rozdělit prostředky do nezbytných nákladů,“ upřesnil generální ředitel hutě Jan Czudek. Věří však, že se třineckým hutníkům podaří situaci zvládnout. „Hledáme různé možnosti úspor a zlepšení procesů tak, abychom toto období společně ustáli,“ podotýká.

„Zázemí silné firmy skýtá zaměstnancům Třineckých železáren jistotu stabilní práce. Jsem rád, že jsme i ve složité situaci v ocelářství potažmo průmyslu v Evropě našli společnou řeč a dohodli se na základním zvýšení mezd včetně příplatků za práci ve svátek a zvýšení odměny směnovým zaměstnancům,“ konstatoval předseda ZO OS KOVO TŽ Marcel Pielesz.

Zefektivnění procesů je podle něj nevyhnutelné pro to, aby firma měla na trzích dobré jméno tak jako doposud. „Na tom se podílí pracovníci zlepšovacími návrhy, inovacemi i zaučováním na nových technologiích. Vždyť také díky nim patří Třinecké železárny ke špičce v oboru,“ uzavřel.

Třinecké železárny také významně navýší volitelné benefity pro zaměstnance až na 5000 korun ročně, které mohou využívat pro své zdraví na sportovní a relaxační aktivity. Využívá jich přes 90 % zaměstnanců. K dalším benefitům patří příspěvky na penzijní pojištění a další zvýhodnění, což nad rámec mzdy představuje v průměru přes 2000 korun měsíčně.

Průměrný výdělek v huti za rok 2019 dosáhl výše 36 184 korun s mediánem ve výši 34 877 korun, tedy značně nad průměrem v Moravskoslezském kraji i v České republice. V Třineckých železárnách pracuje aktuálně přes 7 000 lidí, a to včetně Válcovny trub v Ostravě – Vítkovicích, Tažírny oceli ve Starém Městě, Univerzální tratě v Bohumíně a Závodu sochorová válcovna v Kladně.

Zdroj zprávy: Třinecké železárny – Moravia Steel