Na třicet firem se letos účastní Ekologických veletrhů poprvé

Veletrhy jsou jedním z největších setkání profesionálů z oboru vodního a odpadového hospodářství ve střední Evropě. Propojení mezinárodní vodohospodářské výstavy VOD-KA, kterou pořádá SOVAK a veletrhu ENVIBRNO se v posledních ročnících osvědčilo. K dnešnímu dni je přihlášeno na 260 firem z devíti zemí (Belgie, Francie, Itálie, Nizozemska, Rakouska, Slovenska, Německa, Švýcarska a ČR), které představí své exponáty na ploše přes 8 000 metrů čtverečních v pavilonech B, D a C. Letos poprvé přijede na brněnské výstaviště holandská asociace enviromentálních technologií VLM, v níž bude zastoupeno deset firem. Třicet vystavovatelů se zúčastní letošního ročníku poprvé, přičemž využili programu Start, který podporuje účast nových vystavovatelů. Stejně jako loni budou mít samostatné expozice v pavilonu D ministerstvo životního prostředí a zemědělství. V expozici MZe se budou prezentovat pod jednou střechou také státní podniky Povodí a Lesy ČR. Už podruhé se uskuteční odborný seminář MZe pro pracovníky vodoprávních úřadů z celé ČR.

Veletrh pro vodohospodáře, firmy odpadového hospodářství i pro starosty
Pořadatelé očekávají, že Ekologické veletrhy navštíví více než 10 000 především odborníků. Cílovou skupinou z boru vodního hospodářství jsou provozovatelé vodovodů a kanalizací, pracovníci čistíren odpadních vod, projektanti vodohospodářských děl a dodavatelé technologií pro ČOV.

Další skupinu tvoří návštěvníci z oboru odpadového hospodářství. Jde o provozovatele skládek, kompostáren, chybět nebudou i zástupci velkých průmyslových podniků, stavební i zemědelské podniky a další producenti odpadů.

Veletrhy budou také zdrojem informací pro starosty měst a obcí a zástupce krajů. K nejsilněji obsazeným oborům patří úprava vody, čištění odpadních vod, provozování vodovodů a kanalizací, vodovody a kanalizace v průmyslu, bezvýkopové technologie a zpracování a využití odpadů.

Vystavovat bude řada prestižních firem
Mezi vystavovatele budou opět patřit také vodárenské společnosti jednotlivých regionů, které vystavují pod hlavičkou SOVAK (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR), které je pořadatelem veletrhu Vodovody – Kanalizace 2008. Za zmínku také stojí účast všech správců vodních toků společně s Ministerstvem zemědělství ČR, Jihomoravského kraje a České asociace odpadového hospodářství.Za všechny můžeme například jmenovat: Siemens, Ondeo services CZ, Veolia Voda ČR, Severomoravské vodovody a kanalizace, Hawle Armatury, Jihomoravská armaturka, Sita CZ, Odes, Saint Gobain, Energie AG Bohemia, Kobit, Wilo, Sigma, KSB Pumpy, Buderus litinové systémy, Klastr Water tritment aliance. Za zmínku také stojí účast všech správců vodních toků společně s Ministerstvem zemědělství ČR, Jihomoravského kraje a České asociace odpadového hospodářství.

Zájemci mohou využívat on-line systém
Ekologické veletrhy Brno patří v ČR k ojedinělému projektu, který se může pochlubit vysokou mezinárodní účastí a dobrým renomé v zahraničí. Jeho organizátoři proto posílili servis, aby byl pobyt pro návštěvníky co nejpříjemnější. Pro usnadnění vstupu do areálu brněnského výstaviště je připravena webová on-line registrace, součástí je možnost objednání katalogu vystavovatelů včetně CD.

Novinkou letošních Ekologických veletrhů Brno bude poradenské centrum, které připravily Veletrhy Brno a. s. se společností Enviweb s. r. o. V jeho expozici se široká veřejnost mimo jiné dozví jak řeší města a obce protihluková opatření i omezení pachu z odpadových látek a další zajímavosti z oboru životního prostředí. Centrum poslouží především podnikovým ekologům, kteří tam získají řadu aktuálních informací. Podrobný program poradenského centra bude k dispozici na webových stránkách www.enviweb.cz a www.ekologickeveletrhy.cz.

Zahájení před pavilonem D
Slavnostní zahájení veletrhu se uskuteční v úterý 20. května v 10 hodin před pavilonem D. Zúčastní se jej představitelé zainteresovaných ministerstev, zákonodárci i zástupci pořádající společnosti mezinárodní výstavy Vodovody-Kanalizace SOVAK. Poté bude následovat zasedání právní komise této organizace. Tradičně se 19. května uskuteční golfový turnaj na hřišti v Jinačovicích. Pořadatelem a organizátorem akce jsou Veletrhy Brno, a. s. a SOVAK. Na slavnostním galavečeru, který se bude konat ve středu 21. května v Rotundě pavilonu A, budou předány nejlepším výrobkům Ekologických veletrhů Brno zlaté medajle a vyhlášeny výsledky řady soutěží. Jde „Nejlepší stavbu vodního hospodářství 2007“, kterou pořádá Svaz vodního hospodářství. Nominované stavby si budou moci návštěvníci prohlédnout na výstavě v pavilonu C. Dále vyhlášení výsledků vodárenské soutěže zručnosti, která se bude konat dva dny v areálu brněnského výstaviště. Její 9. ročník organizuje Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR a zúčastní se jí týmy, jejichž členové jsou zaměstnanci vodárenských firem z celé ČR.