Nejen inovativní firmy mohou získat podporu z programu MPO

ta čr

Třetí veřejnou soutěž o podporu projektů z oblasti průmyslového výzkumu a vývoje z programu Ministerstva průmyslu a obchodu dnes vyhlásila Technologická agentura ČR. Vyšší šanci uspět mají projekty, které pomáhají řešit současnou situaci či následky pandemie koronaviru. Žádosti mohou firmy podávat do 24. června 2020. K dispozici je celkem jedna miliarda korun.

„Podpora z programu TREND má podpořit konkurenceschopnost domácí ekonomiky a zefektivnit spolupráci podniků, výzkumných organizací a vysokých škol. Kromě cílů Inovační strategie České republiky 2030 aktuální soutěž pomáhá řešit současná celospolečenská témata, bonifikovány tak budou projekty související s onemocněním COVID-19, přesněji ty, které pomohou řešit situaci a eliminovat podobná rizika v budoucnosti s dopadem na hospodářství i zdraví lidí,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Požádat o podporu mohou i firmy z Prahy, hlásit se mohou také velké podniky. Soutěž není určena pro čerstvě založené podniky, protože na ty myslí druhý podprogram Nováčci, podmínkou je alespoň dvouletá účetní historie. Projekty může řešit jeden podnik samostatně, ale také konsorcium více firem, případně firma či firmy ve spolupráci s výzkumnými organizacemi, jako jsou třeba vysoké školy či Akademie věd,“ doplňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Na jeden projekt lze získat až 40 milionů Kč, přičemž dotace smí tvořit nejvýše 70 % z nákladů všech účastníků projektu. Žádosti mohou podávat podniky všech velikostí, které působí na území ČR, výsledky soutěže budou oznámeny nejpozději do 31. prosince 2020. S vybranými projekty se uzavře smlouva o poskytnutí podpory, realizace může začít už od ledna 2021, nejpozději však od dubna 2021. Projekty mohou trvat 1 rok až pět let.

Při hodnocení se budou rovněž bonifikovat projekty zaměřené na vybraná témata z oblasti automotive. Ty, které jsou obecně v souladu s konceptem Průmyslu 4.0 či využívají technologie 5G, případně se řeší ve vybraných strukturálně postižených krajích, tedy Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském nebo zaměřené na aktuální problémy, které souvisejí s pandemií koronaviru.

Podrobnosti a veškerá dokumentace jsou k dispozici na https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/treti-verejna-soutez-4/