Německý vicekancléř Habeck se v institutu CIIRC ČVUT seznámil s trendy v robotice a Průmyslu 4.0

Habeck CIIRC ČVUT

Spolkový vicekancléř a ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck při své první cestě do České republiky od svého nástupu do funkce navštívil v pondělí 11. července Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT). Seznámil se s konkrétními příklady výzkumné spolupráce s průmyslem a s nejmodernější infrastrukturou, která je firmám i výzkumníkům na ČVUT k dispozici v rámci česko-německého centra RICAIP.

Spolkový vicekancléř a ministr Robert Habeck strávil na CIIRC ČVUT více než dvě a půl hodiny. Zhlédl celkem šest robotických demonstrátorů, které vyvíjejí vědci ve spolupráci s průmyslovými firmami v experimentální laboratoři Testbedu pro Průmysl 4.0. Pražský testbed je součástí centra RICAIP, díky čemuž jen na technologie čerpá prostředky v celkové výši 370 mil. Kč. Vicekancléř Habeck se velmi zajímal o konkrétní nastavení a těžiště spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem, která se v rámci testbedu rozvíjí. Setkal se se zástupci firem Škoda Auto, Siemens a T-Mobile, kteří mu na příkladech vysvětlili přínos takové spolupráce pro obě strany.

Habeck CIIRC ČVUT

 

„Panu vicekancléři jsme se snažili ukázat, že spolupráce mezi oběma našimi zeměmi má v našem institutu jasnou podobu, konkrétní projekty i výsledky,“ uvedl profesor Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT. „K tomu přispívají jak unikátní technologie, které máme doslova pod jednou střechou, tak i stále rostoucí ekosystém firem, nejen českých nebo německých nebo jen těch velkých, ale – a to je to hlavní – i malých a středních podniků,“ dodal Mařík.

Tým mladých vědců pak Habeckovi představil nejnovější robotické experimenty a výzkumná pracoviště. Viděl tak například robotický 3D tisk pro přesnou výrobu dílů. Pro tento účel využili výzkumníci standardní průmyslový robot, který doplnili polohovacím stolem pro víceosou aditivní výrobu. Přesnost nanášeného materiálu, kterým může být třeba recyklovatelný plast, měří tzv. laser trackerem a dotykovou sondou. Další vývoj bude prováděn právě ve spolupráci se Škoda Auto.

Habeck CIIRC ČVUT

Dalším experimentem, který je vyvíjen se Siemens a používán k testování 5G kampusové sítě od T-Mobile, je delta robot. Je to pětiosý robot, který provádí úkoly s vysokou přesností a velkou rychlostí. Jeho využitelnost je zejména v automobilovém průmyslu. Díky tomu, že funguje v průmyslové 5G síti a edge cloud, není rychlý přenos velkého množství dat problémem. Proto mohla být do robotického systému zaintegrována umělá inteligence včetně počítačového vidění. Operátor může robotovi předvést požadované pohyby navigací pomocí ručního ovladače a neuronová síť mu je pomůže upřesnit. Chování robota je následně možné přesně sledovat a detekovat případné odchylky od očekávaného chování.

„RICAIP a testbed je zcela konkrétním příkladem efektivní česko-německé vědecké i průmyslové spolupráce. Díky nejmodernějším technologiím i sdílenému know-how se zapojujeme jak do velkých mezinárodních projektů, tak nabízíme služby malým a středním podnikům v oblasti digitalizace a automatizace,“ doplňuje Dr. Tilman Becker, ředitel centra RICAIP.

Česko-německé centrum RICAIP je největším projektem v oblasti robotiky a průmyslové umělé inteligence, který prostřednictvím fondů financuje společně Evropská unie a MŠMT ve výši 48,5 mil EUR. (tj. cca 1,2 mld. Kč) na období šesti let. RICAIP propojuje průmyslové testbedy v České republice, konkrétně v CIIRC ČVUT a CEITEC VUT v Brně, s testbedem německých výzkumných institucí DFKI a ZeMA v Saarbrückenu.

Habeck CIIRC ČVUT

Kromě toho poskytl CIIRC ČVUT zázemí pro neformální setkání ministra se zástupci českých médií a také pro natočení analytického rozhovoru s Českou televizí o aktuálních otázkách německé i evropské ekonomiky a energetiky. Návštěva ministra Habecka byla první státní zahraniční návštěvou od dubnového otevření druhé fáze testbedu. Před rokem navštívil CIIRC a testbed německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier spolu se svou chotí.

Zdroj zprávy: ČVUT Praha