Nezaměstnanost v červenci mírně vzrostla

úřad práce

Úřad práce ČR evidoval k 31. 7. 2022 celkem 240 706 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 9 397 více než v předchozím měsíci a o 31 472 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,3 %. To je o 0,2 p. b. více než v červnu a o 0,4 p. b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za červen) nejnižší v celé EU, a to 2,4 % (průměr EU 5,9 %).

Situace na pracovním trhu aktuálně odpovídá jak dlouhodobému vývoji, tak ročnímu období. V červenci došlo k očekávanému sezónnímu výkyvu.

dělník

„Ačkoli pozorujeme určitý mírný nárůst nezaměstnanosti, stále se jedná o velmi nízké číslo, dokonce nejnižší v celé Evropské unii. To navíc platí dlouhodobě, můžeme proto mluvit o skutečně dobrém výsledku. V současnosti tak jde o velmi pozitivní ukazatel. Všem zaměstnavatelům a firmám, kteří dávají lidem práci, také patří poděkování,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí snížená aktivita firem v letním období v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodů celopodnikových dovolených a v menší míře každoročně se opakující příchod části zaměstnanců ze školství do evidence Úřadu práce ČR,“ shrnuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

V menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali hlásit i čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují. Příchod hlavní vlny očekává ÚP ČR v září. A nezvýšil se ani počet uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 16 let. V evidenci ÚP ČR se objevují jen sporadicky.

Celou zprávu o zaměstnanosti v červenci 2022 si můžete stáhnout tady (PDF).

Zdroj zprávy: Úřad práce ČR
úřad práce