Nezaměstnanost v lednu mírně vzrostla na 4 %. Vyšší je počet uchazečů o zaměstnání a klesá počet volných pracovních míst

úřad práce

Úřad práce České republiky evidoval k 31. 1. 2024 celkem 295 546 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 16 319 více než v prosinci 2023 a o 12 487 více než v lednu 2023. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně vzrostl o 0,3 p.b. a meziročně o 0,1 p. b. Ke konci ledna činil 4 %. Pomineme-li covidový rok 2021, je to v lednu nejvíce od roku 2017. V mezinárodním srovnání zůstává nezaměstnanost v ČR druhá nejnižší v Evropské unii. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl přitom o 28 763 vyšší než počet registrovaných volných pracovních míst.

V lednu se ve statistikách nezaměstnanosti naplno projevil efekt nového roku. Do evidence Úřadu práce ČR se hlásili ve větší míře lidé, kterým na konci loňského roku skončily termínované pracovní smlouvy a dohody, ale také živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost. V lednu také pokračovala dynamika trhu práce typická pro zimní měsíce, kdy se vzhledem k absenci sezónních prací do evidence Úřadu hlásí pracovníci například ze stavebnictví. Ze strany zaměstnavatelů stále přetrvává zájem o převážně technické a dělnické profese. Dlouhodobá poptávka je po kvalifikovaných řemeslnících a napříč celým odvětvím dopravy jsou v Česku trvale nedostatkovou profesí řidiči.

„Nový rok s sebou vždy přináší změnu práce u řady lidí, což lednový mírný nárůst počtu nezaměstnaných potvrzuje. Pokud jde o míru nezaměstnanosti, stále se však držíme na nejnižších úrovních v rámci celé Evropské unie. To platí dlouhodobě a ukazuje to, že naše firmy jsou v tvorbě nových pracovních příležitostí velmi efektivní. Neustále také vylepšujeme služby Úřadu práce ČR, abychom klientům poskytli maximální možnou pomoc a podporu při hledání nového zaměstnání,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDUČSL).

MIsan Iscar

Reklama

„Naše statistiky naznačují, že se trh práce v České republice začíná měnit. Vracíme se k situaci, na kterou za posledních 6 let u nás nejsme zvyklí. Druhý měsíc po sobě máme v evidenci Úřadu práce více uchazečů o zaměstnání, než je celkový počet evidovaných volných pracovních míst. Naposledy jsme dva měsíce v řadě takovou negativní bilanci zažili na začátku roku 2018. Současná situace sice odráží sezónní vlivy, ale i tak ji vnímáme jako důležitý signál, který nechceme podcenit,“ komentuje dění generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof a upozorňuje na to, jak důležitá je pomoc Úřadu s umisťováním zaměstnanců na trhu: „Jsme rádi, že se výrazně zlepšuje podíl uchazečů o zaměstnání uplatněných na trhu práce. Tento pozitivní trend se nám daří držet i u rizikového segmentu dlouhodobě nezaměstnaných,“ shrnuje Daniel Krištof.

Upozorňuje přitom, že největší problémy s nezaměstnaností mají okresy ve strukturálně znevýhodněných krajích, jako je Ústecký, Moravskoslezský, případně Karlovarský. Vyšší podíl nezaměstnanosti je ale evidován i v oblastech na jihu Čech a Moravy při hranicích s Rakouskem.

Aktuální trendy v oblasti poptávky zaměstnavatelů na otevřeném pracovním trhu shrnuje Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti Alma Career zastřešující jedny z největších českých online portálů práce: „Náborová potřeba zaměstnavatelů v lednu poklesla meziročně o více než desetinu. Silnější útlum – o zhruba třetinu – je patrný zejména v případě části specializovaných digitálních pozic, včetně programátorů a vývojářů, ale těchto kandidátů je stále málo. Poklesy poptávky byly zřetelné také u většiny obecných provozních a dělnických pozic ve výrobě, ve službách i v administrativě – v těchto případech aktuálně navíc zaměstnavatele tolik netrápí počty vhodných kandidátů. Silná poptávka a zároveň velmi výrazný nedostatek kandidátů s vhodnou kvalifikací naopak přetrvává v celé řadě inženýrských specializací technického směru, u většiny řemeslných profesí, především se specializací na elektro, či napříč specializacemi v oboru zdravotnictví a sociální péče,“ shrnuje Tomáš Ervín Dombrovský. Tento pokračující kritický nedostatek lidí v řadě profesí je podle něj strukturálního rázu – je dán nejen dlouhodobě vysokou poptávkou ze strany zaměstnavatelů, ale zejména nepříznivým demografickým vývojem, jehož dopady na trh práce budou i nadále sílit, bez ohledu na aktuální ekonomickou situaci.

V evidenci Úřadu práce ČR bylo v lednu 2024 nově registrováno 52 975 lidí. V rámci krajského srovnání vzrostl podíl nezaměstnaných osob ve všech regionech, nejvíce v Jihočeském a v Ústeckém kraji. V absolutní hodnotě přibylo nejvíce uchazečů o zaměstnání v Moravskoslezském a ve Středočeském kraji. Oproti předchozímu měsíci mírně klesl počet volných pracovních míst.

Kompletní tiskovou zprávu si můžete stáhnout tady (PDF).

Zdroj zprávy: Úřad práce ČR
úřad práce