Nově k vysokoškolskému vzdělávání

čvut

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze zahajuje v pondělí 14. 2. 2022 ve spolupráci s univerzitou v Lille nový povinně volitelný kurz International Project Workshop pro studenty bakalářského studijního programu Ekonomika a management. Tento kurz je v souladu s moderními výukovými trendy a naplňuje všechny tři charakteristické rysy kvalitního vysokoškolského vzdělávání. Internacionalizaci, která učí studenty spolupracovat v mezinárodním prostředí, teorii, která jim poskytuje kvalitní teoretický a odborný základ, a praxi, jež umožňuje studentům naučit se řešit skutečné projekty. Kurzu se účastní vybraných 12 českých studentů a 12 studentů z Lille, odborné přednášky zajišťují vyučující z Masarykova ústavu a praktický úkol k řešení pro ně připravily velké firmy, působící v mezinárodním prostředí.

„Jsem moc ráda, že se to podařilo uskutečnit. Je v tom velký kus práce a také nadšení mnoha učitelů i dalších pracovníků,“ říká profesorka Vladimíra Dvořáková, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. „Pro studenty to bude obrovská zkušenost a možná u některých z nich to zcela nově nastartuje jejich budoucí kariéru“.

Kurz začíná týdenním setkáním českých a francouzských studentů v Praze, kde se vytvoří čtyřčlenné projektové týmy, jež dostanou od firem konkrétní zadání projektu. Týmy studentů začnou pracovat na plánu realizace projektů, přičemž odborné zázemí k projektovému managementu a konzultace k realizaci jim budou poskytovat učitelé z Masarykova ústavu a také zástupci spolupracujících firem. Práce týmů bude pak pokračovat na dálku a závěrečné setkání proběhne koncem dubna v Lille, kde týmy budou prezentovat výsledky své práce. Odborná porota posoudí jednotlivé projekty a studenti se také dozví, zda a jak firmy jejich řešení využijí.

Na projektu spolupracují tyto firmy: Cofidis, Komerční banka, L´Oréal, Linet, DECATHLON, HappyGo.

Oficiální zahájení celé akce se koná dne 14. 2. 2022 od 13:00 do 16:00 na rektorátu ČVUT, budova A, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6.

Více informací najdete tady.

IPW je realizován v rámci projektu č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013243

Zdroj zprávy: ČVUT Praha