Novela zákona o investičních pobídkách prošla v Poslanecké sněmovně do třetího čtení

Kratší a jednodušší bude proces schvalování investičních pobídek. Novela zákona Ministerstva průmyslu a obchodu prošla v Poslanecké sněmovně do třetího čtení.

peníze

 

„Svět se mění a my žijeme ve světě plném nejistot a změn. Prošli jsme si covidovou pandemií a přetrháním dodavatelských řetězců a vzápětí zaútočilo Rusko na Ukrajinu a zneužívá energetiku jako zbraň proti Evropě. Světové hospodářství se mění a my musíme klást důraz na nové technologie a suroviny,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že ekonomická bezpečnost bude hrát klíčovou roli v rozhodování o umístění výroby strategických technologií i o způsobu zajištění kritických surovin. „Offshoring, tedy přesun výroby do jiné země s jediným cílem snížení nákladů, nahradí friendshoring. Přesun výroby důležitých technologií tedy bude zahrnovat také zvažování jeho strategických důsledků, nejen těch ekonomických,“ dodává ministr Síkela.

Právě k ekonomické bezpečnosti a zvýšení konkurenceschopnosti má pomoci novela zákona o investičních pobídkách, podle které nebude muset Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládat vládě k projednání každou žádost.

„Tato povinnost se ukázala se jako problematická a neefektivní. Došlo k neúměrnému prodloužení schvalovacího procesu, které zvýšilo nejistotu investorů, což vede ke ztrátě důležitých projektů při snaze o jejich umístění do České republiky a riziku odlivu některých významných investic,“ říká ministr s tím, že nově bude vláda posuzovat pouze strategické investiční akce, které žádají o příspěvek na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ze státního rozpočtu. „Díky tomu zjednodušíme a urychlíme schvalovací procesy, což je pro zajištění důležitých investic pro Českou republiku klíčové. Cílem je získat ty nejpřínosnější investice pro naši republiku a tím posílit naši ekonomickou odolnost,“ dodává ministr.

rdi blm group

Reklama

Poslanci do zákona vložili pozměňovací návrh, který umožní reagovat na vývoj ve světě a na kroky některých států poskytovat investiční pobídky v řádech miliard dolarů. Na tento vývoj reagovala Evropská komise rozhodnutím umožnit poskytovat podobné pobídky také evropským státům. „Tento návrh nám tedy umožní plně využít potenciál tohoto opatření. Otevřeme si tak cestu k investicím, které nás budou držet na špici technologického vývoje a budou generovat vysokou přidanou hodnotu,“ uzavírá ministr.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo