Nový asistenční systém Linde Safety Door Control významně spoří náklady

Linde Safety Door Control

Pomocí asistenčního systému Linde Safety Guard Door Control lze přesně ovládat otevírání a zavírání rychloběžných vrat Linde Material Handling představuje nový modul Door Control, který je součástí inovativního asistenčního systému Linde Safety Guard. Využití nachází ve výrobních a distribučních centrech, kde jsou instalována rychloběžná vrata. Inteligentní systém ovládání vrat umožňuje průmyslovým vozíkům a infrastruktuře vzájemně komunikovat, čímž se předchází vysokým nákladům způsobených případnou kolizí.

Linde Safety Door Control

Rychloběžná vrata umožňují rychlý průchod pracovníků i strojů, a zároveň zajišťují stálou teplotu ve výrobních a logistických halách. Také chrání zaměstnance před nezdravým průvanem, brání přístupu nepovolaných osob či zvířat a zabraňují znečištění pracovních ploch. Klady používání rychloběžných vrat však částečně snižuje skutečnost, že u nich opakovaně dochází k nehodám, a to i s manipulační technikou. Právě nová funkce asistenčního systému Linde Safety Guard Door Control pomáhá eliminovat nebezpečné situace, které při provozu často vznikají.

„Jedním z příkladů kolize je situace, kdy roleta není v době průjezdu ještě zcela otevřená, to pak dojde k havárii v pravém slova smyslu. Většinou se jedná o škody na majetku, které se však mohou vyšplhat do vysokých částek. K tomu dochází v případech, kdy je třeba opravit rolety a vysokozdvižné vozíky, nebo v případě, kdy dojde k poškození přepravovaného zboží. Jediná nehoda pak může způsobit náklady v pětimístné výši,” dělí se o své zkušenosti z praxe Fabian Zimmermann, produktový manažer pro bezpečnostní řešení a dodává: „Řidiči jsou často pod časovým tlakem, případně nevěnují plnou pozornost řízení. Díky systému Safety Guard Door Control mohou naši zákazníci tuto oblast náchylnou k nehodám účinně eliminovat a vyhnout se tak zbytečným nákladům a narušení provozního procesu.”

Princip fungování asistenčního systému Linde Door Control
Stejně jako asistenční systém Linde Safety Guard je i nová funkce Door Control založena na ultra širokopásmové technologii (UWB). Vozík komunikuje s infrastrukturou budovy prostřednictvím rádiových vln ve vysokofrekvenčním pásmu. Když se vozík přiblíží k roletě, jeho rychlost jízdy se postupně sníží a vrata se automaticky otevřou. Inteligentní systém za tímto účelem určuje vzdálenost mezi pevně instalovanými jednotkami na vysokozdvižném vozíku a rychloběžnými vraty s přesností na deset centimetrů. Po průjezdu se dveře opět zavřou a řidič vysokozdvižného vozíku může pokračovat v jízdě obvyklou rychlostí.

Aby se zabránilo otevření dveří těsně před projíždějícím vysokozdvižným vozíkem nebo otevření sousedních dveří, lze velikost a tvar zón, jež jsou kulové nebo obdélníkové, nastavit podle potřeby uživatele. A ještě další výhoda spočívá v tom, že brány jsou otevřené jen na nezbytně nutnou dobu.

Zdroj zprávy: Linde Material Handling
Linde