Nový CNC systém FANUC, obráběcí stroje a roboty na EMO Hannover 2023

Hlavní událostí na stánku společnosti FANUC o rozloze 1 444 m2 (C54, hala 9) na veletrhu EMO Hannover 2023 (18.-23. září) bude ukázka nové řady CNC FS500i-A, která je v současné době ve vývoji. Nová řada FS500i-A nabízí výkon a snadné použití a obsahuje řadu inovací. Například nové rozhraní HMI zjednodušuje používání jak zkušeným, tak novým operátorům FANUC. Pro každou úlohu lze všechny interakce vyřídit na jedné obrazovce, takže není nutné přeskakovat mezi několika z nich. Kromě toho lze PMC (programovatelné řízení stroje) programovat pomocí strukturovaného textu a CNC podporuje libovolnou kinematiku stroje.

emo fanuc

Přestože se nový CNC stále vyvíjí, některé z jeho funkcí jsou již k dispozici: Vylepšené verze stávajících pokročilých řešení FANUC FS30i/31i/32i-B Plus a standardního řešení FS0i-F Plus CNC již obsahují funkce pro úsporu energie a uhlíkovou neutralitu, jakož i technologii digitálního dvojčete, která bude také součástí modelu FS500i-A, což přináší přímé výhody pro koncové uživatele. Nový procesor v kombinaci s nově zavedenými funkcemi a možnostmi zlepšuje základní výkon a vede ke zkrácení doby cyklu.

fanuc robodrill

Automatizovaná výrobní buňka pro automobilový průmysl
Ústředním bodem expozice FANUC ROBOMACHINE na veletrhu EMO bude kompletní výrobní buňka zahrnující dvě obráběcí centra řady ROBODRILL α-DiB Plus, FANUC M-20iRobot D/25 na lineární kolejnici pro obsluhu strojů, AGV (automaticky vedené vozidlo) pro výměnu palet surových a hotových dílů, CMM (souřadnicový měřicí stroj) pro měření dílů a technologie senzorů a připojení pro poskytování zpětné vazby od CMM například k ROBOMACHINES. Součástí systému budou také dva drátové EDM stroje ROBOCUT α-CiC, na EMO budou k vidění celkem tři stroje ROBOCUT.

Tato výrobní buňka bude simulovat obrábění složitého EV (elektrického vozidla) dílu ve čtyřech a pěti osách, včetně soustružnických operací pomocí nových vysokorychlostních otočných stolů DDR-HSiB. Mezi další technologie bude patřit FANUCiRVision, 24” FANUC iPC pro HMI a FANUC FsbP (základní balíček FIELD system) pro sběr, správu a vizualizaci dat. Návštěvníci mohou tuto plně automatizovanou továrnu přehlédnout z mostu. Dalším vrcholem bude nové obráběcí centrum FANUC ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500, které je vybaveno ATC s kapacitou automatické výměny nástrojů s 28 stanicemi a delším zdvihem osy Y o 500 mm. Stroj, který se poprvé objeví v Evropě, bude na veletrhu EMO vybaven otočným stolem, který pomůže simulovat řezání velké hliníkové skříně měniče EV.

Další ukázky řady ROBODRILL α-DiB Plus na EMO budou zahrnovat skutečné pětiosé obrábění hliníkového dílu, obsluhované nakládáním/vykládáním FANUC CRX-10iA/L kolaborativní robot. Návštěvníci také uvidí řadu ROBODRILL α-DiB Plus provádějící těžké frézování, vrtání a frézování v reálném čase, což zdůrazňuje výkon stroje. Kromě toho bude přítomna vzdělávací buňka ROBODRILL, která bude zahrnovat stroj, průběžné měření, dvouosý stůl, upnutí obrobku.

fanuc roboshot

Na jiném místě stánku FANUC představí ROBOSHOT α-S50iVstřikovací stroj B s použitím šroubu o průměru 16 mm k výrobě přesného držáku objektivu chytrého telefonu, obsluhovaný FANUC LR Mate 200iD/7L. Elektroerozivní elektroerozivní obrábění ROBOCUT α-CiC drátem je nastaveno tak, aby dokončilo buňku a vyrobilo vložky formy držáku čočky.

Ukázky ROBOCUT na EMO budou zahrnovat ROBOCUT α-C600iC s otočným stolem, které budou vstřikovače pro řezání drátem pro letecký průmysl. FANUC CRX-10iA/L je nastaveno tak, aby sloužilo jako funkce zatížení/vyložení, přičemž ROBOCUT LINKi zajišťuje monitorování energie.

Světovou premiéru na EMO bude mít FANUC ROBOCUT α-C800iC wire EDM, stroj se zdvihem v ose X 800 mm, který doplňuje rodinu ROBOCUT α-CiC. Na výstavě je tento velkoformátový stroj nastaven tak, aby simuloval drátové řezání složité součásti letecké turbíny.

Roboti na dosah
Kromě mnoha robotů v oblasti ROBOMACHINE bude mít FANUC vyhrazenou oblast s několika roboty různých velikostí a kapacit. Všechny jsou vhodné pro začátečníky i zkušené programátory, ať už používají tradiční iPendant nebo tablet TP.

Četné živé ukázky ukazují, jak flexibilně lze roboty FANUC používat. Tito spolehliví pomocníci při výrobě během mrknutí oka odebírají kontejnery, přebírají paletizaci nebo montáž, převážejí velké odlitky nebo manipulují s těžkými bateriemi. Tři ukázky budou zahrnovat FANUC iPC Box (průmyslové PC), který nabízí vysoký výpočetní výkon a četné pokročilé funkce vidění, které zvyšují výkon a spolehlivost úkolů.

Mezi novými roboty FANUC, kteří se poprvé objeví na EMO, bude kolaborativní robot CRX-25iA s možností užitečného zatížení 30 kg, FANUC M-71.0iD/50M se zakřiveným ramenem a CR-35iKolaborativní robot B v provedení pro velké zatížení 50 kg.

fanuc cnc

Systém FIELD: Analýza dat na místě
Vrcholem IoT společnosti FANUC na EMO bude představení nové verze „FIELD system“. FIELD system Basic Package je on-premise platforma (nevyžaduje se připojení k internetu), která umožňuje výrobcům shromažďovat, analyzovat a využívat data z připojených strojů a zařízení, nabízí kompatibilitu s produkty FANUC až 20 let starými a rozšiřuje svou podporu na produkty třetích stran. . Nabízí rychlé nastavení, snadno použitelné šablony a možnost pravidelných aktualizací, které uživatelům umožňují realizovat neustálá zlepšování výroby v souladu se strategiemi Kaizen.

V neposlední řadě mohou návštěvníci EMO objevit více o nejnovějších vylepšeních nabídky služeb společnosti, včetně nových funkcí nástroje vzdálené podpory FANUC Assisted Reality (FAR). Společnost například ukáže sdílení tabletu na kolaborativním robotu CRX s možností přímého volání na FANUC. Kromě toho bude k dispozici přehled portfolia služeb společnosti, školicí kurzy FANUC Academy a FANUC Care, nový balíček kompletních služeb, který je podobný prodloužené záruce.

O společnosti FANUC
FANUC Corporation je jedním z celosvětových lídrů v automatizaci továren pro CNC řídicí systémy, roboty a výrobní stroje (ROBODRILL, ROBOCUT a ROBOSHOT). Od roku 1956 je FANUC průkopníkem ve vývoji číslicově řízených strojů v automatizačním průmyslu. S více než 260 pobočkami společnosti FANUC po celém světě a více než 8 000 zaměstnanci nabízí společnost FANUC hustou síť v oblasti prodeje, technické podpory, výzkumu a vývoje, logistiky a služeb zákazníkům.

Zdroj zprávy: FANUC