Ocenění pro Siemens v soutěži Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2019

ČSOB siemens

Za technologie použité v nové budově ČSOB v pražských Radlicích získal Siemens Cenu svazu podnikatelů ve stavebnictví a ocenění v soutěži Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2019. Ceny a titul převzali zástupci firmy na slavnostním předání, které proběhlo 20. dubna 2020. V unikátní stavbě se o pohodlí pracovníků i návštěvníků banky stará systém Siemens Desigo.

Československá obchodní banka v roce 2019 rozšířila svou centrálu v pražských Radlicích o novou budovu SHQ (south headquarters), která s původní stavbou vytváří komplex, tzv. ČSOB Kampus. Mozkem SHQ je řídicí systém Siemens Desigo, právě jím se v Radlicích ovládají systémy tepelných čerpadel, oken, otvírek a vzduchotechniky či rekuperace tepla. Tato konkrétní instalace systému měření regulace je velmi rozsáhlá a zahrnuje asi 90 000 proměnných.

ČSOB siemens

„Díky využití efektivní platformy Desigo, která spravuje technologie v budově, je optimalizace provozu celé budovy maximálně zjednodušená. Prostřednictvím jednotného přístupu ke všem technologiím je možné dosáhnout značných časových a finančních úspor,“ říká Tomáš Hüner, ředitel Siemens Smart Infrastructure.

Budova SHQ, kterou navrhl ateliér Chalupa Architekti, představuje jednu z nejmodernějších kancelářských budov v celé Evropě. Důmyslná je koncepce získávání, akumulace a výdeje energie objektu, systém pracuje i s takovými faktory, jako jsou orientace budovy ke světovým stranám a proudění větru, které se využívají k vnitřní cirkulaci vzduchu a teplotní regulaci objektu. V létě řízené noční větrání ochlazuje budovu na následující den. Systém uživatelům ukazuje, kdy je pro úpravu vnitřního klimatu vhodnější otevřít okno a kdy upravit požadovanou teplotu prostřednictvím ovladače na zdi.

Zcela unikátní je pole 177 vrtů (banka využívá 173 ks), z nichž každý je hluboký cca 150 m. Vrty fungují jako hlavní zdroj tepla a chladu pro celou budovu. Klima v prostoru se upravuje využitím tepelně aktivních prvků stavebních konstrukcí. V kombinaci s automatizovaným otevíráním oken je budova zcela soběstačná jak z hlediska vytápění, tak i chlazení a prostřednictvím energetického mostu bude moci vypomáhat i vedlejší budově.

Vypisovatelem soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2019 jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Do letošního ročníku se z důvodu pandemie mimořádně přihlašovaly projekty, stavby, technologie a inovace realizované na území České republiky v letech 2016–2020.

Desigo – flexibilní řídicí systém
Systém Desigo je díky jeho škálovatelnosti a modularitě možné použít pro automatizaci, řízení, dohled a optimalizaci provozu jedné nebo více technologií v budovách různých velikostí. Díky kompletnímu portfoliu může Desigo řídit zdroje tepla a chladu i jednotlivé místnosti, a navíc také nabízí nejflexibilnější řídicí systém pro správu budovy (BMS). Více o systému Desigo na: www.siemens.cz/desigo.

Zdroj zprávy: Siemens
siemens