OKD dokončuje sérii generálních oprav dobývacích kombajnů za 66 milionů korun

OKD kombajn

Těžební společnost OKD je před dokončením generální opravy posledního ze tří dobývacích kombajnů, která je předpokladem pro dosažení plánovaného objemu těžby. Stroje, na jejichž renovaci vynaložila celkem 66 milionů korun, budou spolehlivější a efektivnější.

OKD kombajn

Renovace každého ze tří dálkově řízených šedesátitunových kombajnů, sloužících k odřezávání uhelné masy, a tedy dobývání uhlí v porubech dolu ČSM, trvala přibližně dva měsíce.

„Při renovaci se každý kombajn demontuje doslova do šroubku, aby se všechny součásti mohly zkontrolovat. Poté se opotřebované díly jako například ramena, vrátky či pojezdy nahradí novými, nebo opraví. Generální oprava se týkala také elektrických rozvodů,“ vysvětlil Radim Mikula, mechanik OKD, který je zodpovědný za úspěšnou realizaci oprav dobývacích strojů.

OKD kombajn

O menší opravy se postaraly dílny OKD, renovace větších celků včetně výroby potřebných součástí pak provedla polská pobočka německé firmy Eickhoff, výrobce dobývacích kombajnů používaných v OKD.

„Zrenovované kombajny nasadíme v porubech, od nichž v letošním roce očekáváme nejvyšší těžbu. Celkem chceme ze severní a jižní lokality Dolu ČSM vydobýt 1,2 milionu tun uhlí,“ doplnil Antonín Míra, hlavní mechanik OKD.

OKD kombajn

OKD používá šest dobývacích kombajnů. V provozu bývají současně tři, zbylé se připravují na provoz v nových porubech. Po dokončení poslední plánované generální opravy budou všechny provozované dobývací kombajny v optimálním stavu.

OKD, a.s. je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těžba probíhá v hlubinném dole ČSM s lokalitami Sever a Jih v karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Firma těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí, které se uplatňuje zejména v energetice, ocelářství a v chemickém průmyslu. Ročně vyprodukuje cca 1,2 milionu tun uhlí. OKD má 3300 zaměstnanců. Jediným akcionářem je státem vlastněná firma PRISKO a.s.

Zdroj zprávy: OKD, a.s.
OKD