Oživení poptávky v Evropě bylo rychlejší, než jsme čekali, stoupají ceny komodit i oceli, výhled je ale nejistý

ocel hutní

Ocelářská unie zveřejnila data o výrobě a obchodu s ocelí v ČR a ve světě za rok 2020. Domácí výroba surové oceli v roce 2020 meziročně klesla jen o 2,6 %, i když jarní propad dosáhl až 25 %. Ztráty se totiž podařilo kompenzovat ve 2. pololetí. Dovoz do ČR v roce 2020 klesl na 6,6 mil. tun (v roce 2019 to bylo 7 mil. tun), vývoz naopak zůstal na podobné úrovni jako v roce 2019. V Evropě klesl dovoz z Číny, naopak Turecko posiluje, i když se na něj nyní zaměřuje pozornost Evropské komise kvůli neférovým obchodním praktikám. Ceny surovin od 4Q 2020 rychle rostou, což drží marže ocelářů níže, než by chtěli, i když cenu surovin promítají do cen konečných výrobků. Výhled na tento rok je obtížný kvůli nejistému vývoji pandemické situace, která je v ČR kritická.

hutní ocel

Česká republika
Ocelářství se loni ocitlo v nejhorší situaci od finanční krize. Přesto se výroba surové oceli v ČR propadla meziročně relativně málo, o 2,6 %, na 4,3 mil. tun. V první polovině roku situace vypadala katastrofálně kvůli propadu o 25 %, druhé pololetí naštěstí přineslo oživení poptávky na klíčových trzích, a tedy růst cen i výroby. ČR je i nadále baštou dlouhých výrobků, i když jejich produkce mírně klesla na 2,9 mil. tun. Posílily ploché výrobky, kterých se loni vyrobilo 1,1 mil. tun. Zbývající objem připadá na trubky.

Dovoz do ČR klesl ze 7 mil. tun v roce 2019 na 6,6 mil. tun v roce 2020. Vývoz stagnoval na podobné úrovni jako v roce 2019. Hodnota oceli vyvezené z ČR loni dosáhla 89 mld. Kč. Klíčovým trhem v roce 2020 byly opět členské země EU, přičemž firmy ze sousedních zemí odebírají téměř dvě třetiny českého vývozu.

ocel hutni

Evropa
Objem výroby a obchodu i poptávka v EU klesají již od roku 2018, přičemž loňský rok trend jen prohloubil. Loni se v EU vyrobilo 140 mil. tun surové oceli. „V posledních letech výrazně klesl dovoz z Číny, zatímco Rusko se drží a Turecko šlo významně nahoru i přes ochranná opatření EU. Pokles v exportu je výrazný v případě USA kvůli Trumpovým clům“, řekl Dmitrij Ščuka, generální ředitel Vítkovice Steel. Globální produkce oceli loni klesla poprvé od roku 2015, i když ne výrazně. Světovým lídrem zůstává Čína, která loni vyrobila skoro 57 % veškeré oceli na světě. Není divu, že diktuje ceny komodit pro celý svět, a že její domácí nadkapacita v ocelářství negativně ovlivňuje celý globální trh s ocelí. „Loňský vývoj na trhu byl zcela ve znamení pandemie. Čína ji darovala světu, ale sama se velice rychle oklepala, a nakonec dosáhla rekordní produkce, protože čínská ekonomika jako jedna z mála rostla“, říká Daniel Urban, předseda představenstva Ocelářské unie.

Ceny a zahraniční obchod
Ceny oceli jsou na dlouhodobých rekordech na všech trzích, ale ceny vstupních surovin akcelerovaly stejně. „Železná ruda za poslední rok zdražila o 90 %, zatímco koksovatelné uhlí je o 45 % dražší než v listopadu 2020. Šrot za stejnou dobu vyletěl o 40 %. To se odráží i v cenách oceli, které jsou například v USA nejvyšší v historii a tamní hutě nestačí vyrábět“, dodal Urban. Ceny v Americe jsou rekordní i díky clu na dovoz z EU, které zavedl prezident Trump. Členské firmy Ocelářské unie kvůli clu americký trh do značné míry opustily. „Český vývoz do USA od zavedení cla klesl o dvě třetiny, celoevropský o polovinu“, řekl k tomu Urban.

ocel

Evropská komise v reakci na americká cla zavedla v roce 2018 ochranná opatření v podobě bezcelních kvót na ocel dováženou ze třetích zemí. Tento nástroj měl být časově omezen na tři roky, takže má vypršet letos v červnu. Ocelářská unie ale volá společně s evropským sdružením Eurofer po jeho prodloužení. „V Bruselu se domnívali, že prezident Biden clo okamžitě zruší. To ale bylo naivní, protož Biden míří na část Trumpových voličů. Důvody pro pokračování ochranných opatření EU, tj. globální nadkapacita, nedovolená státní podpora a protekcionismus tedy nadále trvají. Země jako Turecko či Rusko čerpají své čtvrtletní kvóty během týdne a jsou připravené zaplavit evropský trh levnou ocelí; trápí nás to v mnoha kategoriích důležitých pro české firmy, od betonářské oceli přes kolejnice až po štětovnice“, řekl vítkovický Ščuka. Komise koncem února zahájila na žádost skupiny členských států včetně ČR další přezkum ochranných opatření na dovoz oceli do EU, ve hře je jejich prodloužení za červen 2021. „Doufáme, že nás v tomto česká vláda podpoří“, dodal Ščuka.

Zdroj zprávy: Ocelářská unie
Ocelářská unie