Oznámení o realizaci fúze zanikající společnosti Doprava TŽ, a.s., s nástupnickou společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Třinec solar

Obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ 18050646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 1931 si Vám dovoluje oznámit, že s účinností ke dni 31.05.2023 dojde k fúzi sloučením nástupnické společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., se zanikající společností Doprava TŽ, a.s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1008, PSČ 73965, IČ 25398083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 1931. Uskutečněním fúze formou sloučení zanikne společnost Doprava TŽ, a.s., bez likvidace ke dni 31.05.2023 a veškeré její jmění přejde na společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Třinecké železárny

V této souvislosti Vás žádáme, abyste veškerou obchodní korespondenci adresovanou společnosti Doprava TŽ, a.s., od 01.06.2023 zasílali na adresu nástupnické společnosti: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ 18050646, DIČ CZ699002812, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 146, Identifikátor datové schránky: mwpciav

Zároveň si Vám dovolujeme sdělit aktuální informace o prodeji umělého hutného kameniva a lité konvertorové strusky od společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

V souvislosti s realizací výše uvedené fúze prodej Umělého hutného kameniva a Lité konvertorové strusky (Kamenivo) bude zajišťovat ode dne 05.06.2023 obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Zdroj zprávy: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Třinecké železárny