Podepsáno memorandum o spolupráci Armády ČR a Českého vysokého učení technického v Praze v oblasti přelomových technologií

ČVUT Petráček

Vojenští odborníci navázali těsnou spolupráci s Českým vysokým učením technickým (ČVUT) v Praze. Konkrétní podobu této součinnosti představuje „Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje přelomových technologií pro potřeby Armády ČR“, jež bylo dnes podepsáno na půdě univerzity. Memorandum o spolupráci ĆVUT a Armády ČR slavnostně podepsali v úterý 25. dubna 2023 v jednacím sálu ČVUT v Praze zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelník štábu generálporučík Miroslav Hlaváč a rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

ČVUT Petrášek

Dokument definuje zapojení ČVUT do projektů přelomových technologií a navrhování jejich zavádění do armády. Akademičtí odborníci budou určovat oblasti nových a přelomových technologií a jejich vojenské využití. Armáda se zavazuje, že bude přinášet náměty na vědeckou činnost univerzitního pracoviště. Obě strany se budou podílet na vzdělávací, přednáškové a publikační činnosti a účastnit se seminářů a workshopů. Významnou součástí spolupráce budou také odborné praxe a stáže personálu nebo studentů ČVUT u vojenských součástí a zařízení v rámci řešeného projektu.

ČVUT Petrášek

Ke zlepšování technologické vyspělosti využívá Armáda ČR poznatky vědy a výzkumu v oblasti nových přelomových technologií EDT (Emerging and Disruptive Technologies).

„Aplikace přelomových technologií, umělé inteligence a robotizace do budoucích projektů v rámci modernizace naší armády je nutností. Úzká spolupráce s akademickými odborníky je jedna z cest, jak nové technologie implementovat do vojenských schopností,“ vysvětlil generál Hlaváč.

ČVUT Petráček

 

„V tomto ohledu má ČVUT velkou přidanou hodnotu, protože naši výzkumníci pracují na technologiích, které ještě nejsou komerčně dostupné, a do jisté míry tedy vidí do budoucnosti,“ sdělil rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Připomněl, že ČVUT v Praze spolupořádá již od roku 2018 diskuzní fóra, kulaté stoly a workshopy, v rámci nichž seznamuje zástupce Armády České republiky s možnostmi využití např. kvantových technologií pro vojenské účely. ČVUT je také českým zástupcem v tzv. NATO Academic Alliance, tedy v síti akademických pracovišť po celé Alianci, jež pomáhá utvářet budoucnost NATO.

ADK

Reklama

Memorandum navazuje na „Národní strategii rozvoje a ochrany nastupujících a přelomových technologií v České republice“. Armáda České republiky věnuje umělé inteligenci dostatečnou pozornost a do budoucna se bez ní neobejde. V určité podobě ji využívá dlouhodobě, jako třeba bezpilotní nebo bezposádkové prostředky, robotické systémy nebo softwarové komponenty. Expertní a simulační základnou v oblasti autonomních a robotických systémů, které působí ve prospěch armády, je Katedra vojenské robotiky Univerzity obrany Brno.

ČVUT Petráček

Zdroj zprávy: ČVUT Praha