Podnikáte v EU? Pomozte vyplněním dotazníku odstraňovat bariéry na vnitřním trhu

MPO logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo online dotazník pro podnikatele, který je zaměřený na poskytovatele služeb, výrobce a distributory zboží na vnitřním trhu EU a v zemích Evropského hospodářského prostoru.Dotazník je součástí dlouhodobých aktivit MPO směřujících ke zlepšení fungování vnitřního trhu a jeho vyplnění zabere tři až pět minut.

„Podnikáte nebo chcete podnikat v EU a narážíte přitom na různé překážky? Vyplňte online dotazník MPO a pomozte nám identifikovat nejčastější bariéry na vnitřním trhu EU, jejichž odstranění budeme v EU prosazovat,“ vyzývá české podnikatele náměstek ministra pro zahraniční obchod a Evropskou unii Vladimír Bärtl.

„Z praxe víme, že situace na vnitřním trhu EU často není ideální a čeští podnikatelé čelí v celé řadě států EU mnoha překážkám. Jedná se například o neopodstatněné vyžadování formuláře A1 a mnohdy i jeho překladu i při krátkodobých akcích a výjezdech, což znamená značný nárůst byrokracie,“ říká ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu Martin Bednář. O problémech s formuláři A1 nedávno informovala rovněž FTV Prima.

Mezi další překážky, s nimiž se čeští podnikatelé na vnitřním trhu EU často setkávají, patří rozdílný výklad legislativy v jednotlivých členských státech EU, velké množství dalších administrativních požadavků či zvýšené kontroly úřadů – tedy sklon k nárůstu protekcionismu na vnitřním trhu EU ze strany některých členských států.

Dotazník pro podnikatele na vnitřním trhu EU byl spuštěn v srpna 2019 a sběr dat bude probíhat kontinuálně. Dotazník MPO navrhlo tak, aby od českých podnikatelů prodávajících zboží či poskytujících služby (případně obojí) přeshraničně či formou usazení v zemích EU či EHP, získalo co nejvíce kvantitativních dat a odpovědí o překážkách na vnitřním trhu EU. Jejich odstranění pak Česká republika bude prosazovat v rámci unijních institucí i při jednání s dalšími členskými státy.

Cílem je také, aby dotazník vytvořil širší prostor pro české podnikatele vyjádřit svůj názor i nad rámec předem nadefinovaných otázek a dát možnost specifikovat i další překážky, se kterými se při přeshraničním podnikání setkávají. „Podnikatelé mohou prostřednictvím dotazníku podat i konkrétní stížnost ohledně problému na vnitřním trhu EU, kterému se bude MPO věnovat,“ dodává náměstek Vladimír Bärtl.

Nashromážděné odpovědi poslouží v rámci dlouhodobé priority České republiky na odstraňování překážek a vytvoření co nejpřívětivějšího a nejoptimálnějšího prostředí pro české podnikatele na vnitřním trhu EU.

Dotazník zároveň odkazuje na bezplatné služby MPO pro podnikatele na vnitřním trhu EU, které MPO prezentuje v rámci série regionálních seminářů k vnitřnímu trhu, z nichž další se bude konat 3. října v Brně.

Zdroj zprávy MPO ČR.