Podnikatelé zasažení tornádem mohou v novém programu MPO získat až 35 milionů korun na obnovu poškozených provozoven

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu z programu Nemovitosti pro podnikatele z lokalit zasažených tornádem. Podnikatelé budou moci získat jeden až 35 milionů korun na obnovu poškozených provozoven. Nová výzva funguje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). MPO má v programu připraveno 500 milionů korun, žádosti začne přijímat 16. srpna 2021. V dříve vyhlášeném programu Pomoc po tornádu, kde mohou podnikatelé žádat o jeden milion korun, eviduje MPO 173 rozpracovaných žádostí.

peníze

„Reakce MPO na situaci způsobenou katastrofálním zásahem tornáda byla blesková. Během několika hodin byl sestaven kompenzační program Pomoc po tornádu a byla alokována částka 200 mil. Kč určená postiženým podnikatelům na kompenzaci škod způsobených tornádem na firemním majetku,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Nově přidáváme výzvu v investičním programu Nemovitosti, kde mohou malí a střední podnikatelé získat peníze na obnovu poškozených provozoven.“

Podrobnosti k výzvě programu Nemovitosti – pomoc po tornádu jsou k dispozici zde.

Sběr žádostí do dříve vyhlášeného programu Pomoc po tornádu pro podnikatele začal 30. června, skončí 30. září. Na kompenzaci škod po bouři doprovázené tornádem z konce června je pro firmy a podnikatele připraveno 200 milionů korun. MPO eviduje 173 rozpracovaných žádostí. Podnikatelé vyčíslili škodu u 111 žádostí, 54 žádostí již bylo předáno na MPO, které jsou všechny proplaceny. Žádosti jsou ze strany podnikatelů postupně doplňovány o potřebné údaje k vyčíslení škody (fotodokumentace, protokoly z pojišťoven, účetní záznamy a další). Žádosti mohou podnikatelé podávat přes mobilní pracoviště v postižených oblastech.

„Situace na místě byla v prvních dnech a týdnech velmi nepřehledná a sběr žádostí o podporu včetně dokladů ke škodám byl zpočátku problematický i s ohledem na možné překryvy podpory například pro vinaře, které jsme řešili s Ministerstvem zemědělství,“ říká náměstek ministra pro EU fondy Marian Piecha a dodává: „Rozšířením mobilních týmů a postupným zlepšováním situace v postižených oblastech počty žádostí narůstají a podklady k vyčísleným škodám se lépe shromažďují, což usnadní a zrychlí vyplácení podpory v dalších dnech.“

Podnikatelé, kteří museli kvůli tornádu omezit nebo zcela zastavit činnost, mohou čerpat podporu až jeden milion korun na obnovu nebo nákup nového majetku, minimální pomoc přitom činí 50 tisíc korun. Využít mohou i jednorázovou dotaci 50 tisíc korun na úklid. Žadatel, který má proti živelním pohromám pojištění, může získat příspěvek až ve výši rozdílu mezi pojistným plněním a vyčíslenou škodou. Kdo je nepojištěný, má nárok na dotaci až 80 procent vyčíslené škody. Dotace mohou podnikatelé čerpat na stroje a zařízení, software zajišťující funkčnost nakupovaných strojů i nezbytné licence, stavební a technické práce, dopravní prostředky, zásoby a zboží. Za uznatelné výdaje nelze naopak pokládat například splátky půjček a úvěrů, penále nebo celní a správní poplatky.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo