Pozvánka na Mobility Data Days

napcore

Ve dnech 7. – 9. listopadu 2023 proběhne v Budapešti druhý ročník akce Mobility Data Days, pořádaného v rámci aktivit evropského projektu NAPCORE. Projekt NAPCORE, jehož partnerem je Ministerstvo dopravy a zapojeno je rovněž Ředitelství silnic a dálnic, se zabývá problematikou vnitrostátních přístupových bodů a sdružuje více než 80 různých veřejných a soukromých subjektů. Cílem projektu je využít veškerá dostupná data o dopravě a mobilitě, zajistit jejich potřebnou kvalitu a podporovat tak bezproblémové využití dat v rámci evropské sítě.

napcore
Bližší informace o možnosti přihlášení a program akce naleznete zde.

Akce navazuje na předchozí úspěšné setkání, které proběhlo v roce 2022 v Paříži, a které se účastnilo 200 delegátů z dvaceti čtyř zemí. Klíčovými prvky, které vedly k úspěchu akce, byla ochota sdílet know-how a především odborné znalosti všech zúčastněných.

Cílem je také v rámci sjednocení požadavků, týkajících se těchto přístupových bodů, koordinovat a harmonizovat více než třiceti platforem pro mobilitu po celé Evropě. Národní přístupový bod (NAP) je jednoduše řečeno místo, kde jsou sdružována dopravní data, která jsou následně zveřejňována ve formě datových sad. Tyto přístupové body také slouží k usnadnění přístupu, snadné výměně a opakovanému využití dopravních dat napříč Evropou. Základem pro vytvoření Národních přístupových bodů a Národních orgánů je evropská směrnice o inteligentních dopravních systémech (ITS) a související delegované nařízení. V České republice národní přístupový bod provozuje Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), přičemž Ministerstva dopravy je gestorem strategického rozvoje tohoto vnitrostátního přístupového bodu.

V rámci NAPCORE Mobility Days každoročně probíhají jednání pracovních skupin a prezentace k různým technickým, strategickým a organizačním aspektům rozvoje problematiky vnitrostátních přístupových bodů, směřujícím ke zvyšování kvality poskytovaných služeb v dopravě. Akce je podporována Evropskou komisí a ve společném evropském projektu představuje důležitý výsledkový milník.

Všechny související dokumenty a další informace k tématu inteligentních dopravních systémů a digitální infrastruktury, včetně zajímavých novinek, jsou také k dispozici na portálu ITS knihovna provozovaného Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. v koordinaci s Ministerstvem dopravy.

Zdroj zprávy: Ministerstvo dopravy ČR
ministerstvo dopravy