Pozvánka na XXXIII. Dny svařovací techniky

Termín tradičních XXXIII. Dnů svařovací techniky se nezadržitelně blíží. Upozorňujeme všechny zájemce, že počet účastníků je limitován možnostmi letoviska Studánka.

XXXIII. Dny svařovací techniky 23. – 25. května 2017
Konference je tradičním setkáním svářečských odborníků a přispívá
ke vzájemné výměně informací a navázání osobních kontaktů již
od roku 1956.

Konference má za cíl seznámit svářečskou veřejnost:
• se současným stavem a novými trendy v oblasti svařování a dělení
materiálů,
• s aktuálním stavem v oblasti vzdělávání personálu a platných
norem,
• se zajímavými aplikacemi z průmyslové praxe a novými možnostmi
v oblasti konstrukčních materiálů.

Účastníkům konference bude předáno osvědčení o účasti a sborník přednášek na CD (ISBN 978-80-02-02716-4)

ESAB Dny svařovací techniky

Kompletní program v PDF si můžete stáhnout zde

Přihlášky:
Přihlášky si můžete stáhnout na stránkách ESAB Vamberk, s.r.o. , člen koncernu.

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději do 5. května 2017 na adresu: Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice

Cena:
Podrobnosti o ceně, ubytování a platební informace naleznete zde.

Kontakt:
tel.: 466 614 320, fax: 466 612 100
e-mail: buchtova@dtpce.cz