Pražská strojírna dodala kolejové konstrukce do nově zrekonstruované křižovatky Flora

PRAŽSKÁ STROJÍRNA křižovatka flora

Křižovatka na Flóře prošla po jedenácti letech částečnou rekonstrukcí, Pražská strojírna dodala rozsáhlé osmnáctisrdcovkové křížení, šestisrdcovkové křížení a spojovací kolejové oblouky.

PRAŽSKÁ STROJÍRNA křižovatka flora

„Kolejové konstrukce v hlavním městě jsou velmi pestré, ať už jde o geometricky složitější křížení v centru města vyznačující se malými rádiusy oblouků nebo i o křížení mimo centrum města, kde navrhujeme optimální průběh trasy tak, abychom dosáhli optimální životnosti jednotlivých částí kolejového svršku a co nejvíce eliminovali naopak opotřebení a emitovaný hluk. V místech, kde to prostor umožňuje, hledáme ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a projektanty konkrétní řešení pro to, aby mohla být zvýšena rychlost průjezdu výhybkami i kolejovými oblouky, viz například letos zabudovaná rychlovýhybka u vjezdu do smyčky Kotlářka, kde se podařilo zvýšit rychlost průjezdu v přímém hlavním směru na 50 km/h,“ říká Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s.

Letošní oprava rozlehlé křižovatky na Flóře proběhla ve dvou etapách v průběhu září a října. Během nich bylo vyměněno nejprve menší, šestisrdcovkové křížení od ulice „malé“ Jičínské, a následně i větší část křižovatky od Vinohradské ulice, s osmnácti srdcovkami. Součástí dodávky Pražské strojírny pak byly i spojovací kolejové oblouky mezi zmíněnými částmi křižovatky. Za účelem snížení opotřebení a emitovaného hluku namontoval Dopravní podnik hl. m. Prahy do spojovacích oblouků i speciální kolejové mazníky.

PRAŽSKÁ STROJÍRNA křižovatka flora

Křižovatka Flóra se vyznačuje množstvím různých rádiusů výměn – padesát, sto i sto padesát metrů. Nachází se zde i rozřazovací výměna, která je v tomto případě umístěna atypicky ve sjezdu do ulice „malá“ Jičínská z důvodů optimální geometrie kolejového křížení a průjezdných průřezů pro míjející se tramvajové soupravy.

Ostatní části křižovatky včetně centrálního šestnácti srdcovkového křížení zůstávají nadále v provozu z předchozí rekonstrukce celé kompletní křižovatky v r. 2012.

PRAŽSKÁ STROJÍRNA křižovatka flora

„Technologie i materiály, které používáme při výrobě kolejových konstrukcí, jsou natolik robustní, že vydrží i dvanáct a více let intenzivního provozu bez nutnosti výměny. Výrobní postupy se navíc neustále zdokonalují, proto v současné době využívané kolejové svršky budou sloužit ještě déle,“ říká Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s.

Finanční hodnota dodávky kolejových konstrukcí Pražské strojírny a.s. činila přibližně 17 miliónů korun.

Zdroj zprávy: PRAŽSKÁ STROJÍRNA A.S.
pražská strojírna