Předběžné výsledky HDP za rok 2020 jsou lepší, než se čekalo

pokles

Celkový propad HDP ČR za rok 2020 je předběžně odhadován na 5,6 %. To je výrazně méně, než byly původní odhady z jara, po velkém šoku, kdy byla ekonomika “zmrazena” a vyhlídky byly značně nejisté a pesimistické. Výsledky za poslední čtvrtletí potvrdily také význam fungujícího exportu pro naši otevřenou ekonomiku.

Poslední čtvrtletí 2020 kleslo HDP ČR meziročně předběžně o 5 %, tedy stejně jako ve 3. čtvrtletí. Mezičtvrtletně HDP dokonce mírně vzrostl o 0,3 %, především díky zahraniční poptávce. „Potvrdilo se, jak je pro otevřenou českou ekonomiku potřeba při restrikcích nechat pro obchod otevřené hranice a celkově neomezovat možnost ekonomických kontaktů se zahraničím,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Jsme rádi, že se naše původní predikce nenaplnily a nyní můžeme výsledek komentovat v podstatě trochu optimisticky, že HDP poklesl nakonec „pouze“ o 5,6 %. Česká ekonomika se tedy propadla podobně jako hospodářství v Německu, kde předběžné výsledky ukazují pokles HDP o 5 %. Největší podíl na tomto výsledku mají hlavně firmy se svými zaměstnanci, které se popraly se složitou situací. Za to jim patří velký dík,“ říká Bohuslav Čížek.

I tak se ale jedná stále bohužel o nejhlubší pokles v historii ČR a výsledek nelze podceňovat. A to jak s ohledem na celkové ekonomické výsledky, tak na krizí nejvíce postižené sektory. „Firmy, které nebyly restrikcemi přímo omezeny, se snaží novým podmínkám maximálně přizpůsobit a “jet dál”. Tím vytahují ekonomiku opět nahoru,“ doplňuje Bohuslav Čížek.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu