Předčasné ukončení příjmu žádostí ve výzvě I. Úspory energie a výzvě I. Obnovitelné zdroje energie

mpo úspory energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále „OP TAK“) musí reagovat na významné změny v podmínkách veřejné podpory stanovené aktualizovaným zněním GBER (nařízení (EU) č. 651/2014) vzešlé v platnost 30. 6. 2023. Podmínky aktualizovaného GBER jsou natolik rozdílné od původních, že na ně není možné reagovat jinak než předčasně ukončit příjem žádostí ve výzvě I. pro aktivitu Úspory energie a výzvě I. pro aktivitu Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny OP TAK. Příjem žádostí bude ukončen 31. 8. 2023 ve 12:00.

Výzvy budou přepracovány tak, aby nové nastavení odpovídalo požadavkům revidovaného nařízení GBER, a to na základě již zahájených konzultací s poradním orgánem Evropské komise. Nové výzvy s upravenými podmínkami pak budou opětovně vyhlášeny v závislosti na délce nezbytných procesů spojených s vyjasněním příslušných článků nového GBER. Plánovaný termín je přelom roku 2023/2024.

mpo úspory energie

Dále upozorňujeme žadatele, kteří ještě hodlají podat žádost do výzvy I. v aktivitě Úspory energie a do výzvy I. Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny před ukončením jejich příjmu, že Řídicí orgán musí vydat všechna Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále „RoPD“) nejpozději do 31. 12. 2023. Po tomto datu již lze vydávat RoPD výhradně podle nového znění GBER, s nímž však obě stávající výzvy bohužel nejsou (a nemohou být) v souladu. Pokud je tedy zřejmé, že plánovaný projekt nezíská veškeré podklady k vydání RoPD (například stavební povolení) do 30. 11. 2023, doporučujeme takový projekt vůbec neregistrovat a vyčkat s jeho podáním na novou výzvu.

ADK

Reklama

Podrobné informace jsou přímo v části věnované výzvě I. pro aktivitu Úspory energie, nebo části věnované výzvě I. pro aktivitu Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny z OP TAK.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo