Předseda odborů VÍTKOVICE STEEL povede největší odborový svaz v Česku

odborový svaz kovo

V příštích čtyřech letech povede největší odborový svaz v České republice – OS KOVO – předseda odborů společnosti VÍTKOVICE STEEL Roman Ďurčo. Silnou většinou hlasů jej zvolili zástupci odborů z podniků na VIII. Sjezdu svazu v Praze. Ve funkci vystřídá Jaroslava Součka. Romana Ďurču navrhli odboráři z velkých podniků nejen z Moravskoslezského kraje, ale také z dalších krajů.

 

„Děkuji za podporu a mohu všechny ujistit, že budu důrazně hájit zájmy odborů a zaměstnanců i hodnoty tradičního českého průmyslu. Naším úkolem je a bude v první řadě postarat se o to, aby lidi měli v ocelářství slušné platy a dobré pracovní podmínky. Mým cílem je ale také udržet odbory silné, nezávislé, solidární a jednotné a propojit zkušenosti z podnikových, regionálních i mezinárodních odborových organizací,“ řekl nově zvolený předseda OS KOVO Roman Ďurčo.

Roman Ďurčo působí v podniku Vítkovice Steel (dříve Vítkovice) od roku 1995, je předsedou podnikové odborové organizace OS KOVO od roku 2015 a členem dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE STEEL za zaměstnance. Byl členem krajské rady a předsednictva OS KOVO a působí v nadnárodních odvětvových strukturách.

„Gratulujeme a přejeme novému předsedovi mnoho úspěchů v jeho nové roli. I přes to, že se jeho působení přesouvá více na centrálu, jeho činnost u nás nebude nijak významně omezena a zůstává i nadále podnikovým předsedou odborů. Romana vnímáme při vyjednáváních jako velice silného, jdoucího si pevně za svým, přesto partnera, který rozumí významu dialog,“ uvedl za vedení společnosti VÍTKOVICE STEEL Radek Strouhal, generální ředitel.

Roman Ďurčo získal na sjezdu 128 ze 181 hlasů. Ve funkci vystřídá Jaroslava Součka, který stál v čele svazu od roku 2014 a znovu nekandidoval. Před ním vedl svaz předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula, který má také vazbu na VÍTKOVICE STEEL, dříve zde pracoval.

Odborový svaz KOVO má přes 81 tisíc členů. Sdružuje pracovníky průmyslových podniků, například oceláren, železáren či automobilek. Patří k členským odborům Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).

Zdroj zprávy: VÍTKOVICE STEEL, a.s.
VÍTKOVICE STEEL, a.s.