Prevence syndromu vyhoření pro manažery

Společnost Dynatron s.r.o. , která působí převážně ve strojírenských firmách a v návazujícím průmyslu, nabízí speciální kurz
pro zvýšení efektivnosti práce středního a vyššího managementu. Součástí dvoudenního kurzu je prevence syndromu vyhoření a únavy na náročných manažerských pozicích.

Naše dlouholeté zkušenosti z tréninku manažerů a vlastní praxe našich konzultantů ve strojní výrobě a v obchodě se strojírenskými výrobky, výrazně odlišují naše kurzy od běžných kurzů založených na nastudovaných teoriích. Dokážeme vám připravit školící obsah tak, aby přesně odpovídal situaci a potřebám vaší firmy. Kurzy realizujeme po dohodě se zadavatelem buď v našich prostorách nebo v prostorách zadavatele.

Syndrom vyhoření je nebezpečná situace, do které se může snadno dostat každý manažer, který dlouhodobě pracuje pod velkým tlakem. Takové sitiaci lze úspěšně čelit když nastane, ale mnohem lepší je zabránit, aby taková situace nastala. Jak to udělat a proč selhávají tradiční odpočinkové metody a relaxace? To vám prozradíme ve dvoudenním speciálním kurzu, který pořádáme také jako indivduální.

Standardní cena kurzu je 15.000 Kč + DPH. Individuální kurz stojí 25.000 Kč + DPH a je možno si domluvit lokalitu a čas konání kurzu. Skupinové kurzy se budou konat v termínech :

  • Praha -14.3.2014
  • Ostrava-22.3.2014
  • Brno-28.3.2014
  • Hradec Králové -11.4.2014

Neváhejte se na podrobnosti zeptat nebo si nezávazně vyžádat upřesňující informace na e-mailové adrese info@dynatron.cz nebo na telefonním čísle +420 603 86 95 86.