Při hlasování ENVI o ETS a CBAM hrozí vážné podkopání evropské konkurenceschopnosti

EU logo

Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu (ENVI) dnes hlasoval o zprávách o reformě systému obchodování s emisemi a mechanismu pro úpravu uhlíkových hranic, dvou z nejdůležitějších souborů v balíčku Fit-for-55. ETS se vztahuje na více než 11 000 průmyslových zařízení v EU a touto reformou rozšíří svou působnost tak, aby zahrnovala lety opouštějící EU, námořní plavbu a případně i budovy a silniční dopravu.

CBAM má řešit problém úniku uhlíku, aby se zabránilo přemisťování průmyslu do oblastí s vyššími emisemi. Tento úkol zatím plní bezplatné povolenky v rámci ETS. CBAM by místo toho uvalil poplatek za dovážené zboží, ekvivalentní vloženým emisím.

Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu se ve svém dnešním hlasování bohužel rozhodl stanovit nerealistické harmonogramy a přidat nepřiměřenou regulační zátěž pro evropské podniky, které se již potýkají s rekordně vysokými cenami energií, narušením dodavatelského řetězce a inflačními tlaky.

Generální ředitel BusinessEurope Markus J. Beyrer uvedl: „Pokud by se dnešní postoje schválené výborem pro životní prostředí Evropského parlamentu staly zákonem, evropská ekonomika jako celek by zaplatila vysokou cenu, protože by byla v bezprecedentní míře podkopána konkurenceschopnost evropského průmyslu.

Uspěcháním od bezplatného přidělování emisních povolenek v rámci ETS k CBAM, neúměrnou zátěží pro průmysl a nerealisticky přísnými měřítky by utrpěli výrobci a zaměstnanci v celém hodnotovém řetězci. Pravděpodobně by existovala mezera v ochraně proti úniku uhlíku, protože bychom se museli spoléhat pouze na CBAM, aniž by byla zavedena řádná testovací fáze.

Vývoz z dotčených odvětví by nebyl dostatečně zohledněn, což by hrozilo zničením pracovních míst v odvětvích orientovaných na vývoz a zvýšením globálních emisí snížením podílu čistších evropských produktů na trhu. Přidaná vrstva podmíněnosti pro bezplatné povolenky prostřednictvím nových plánů dekarbonizace například donutí společnosti zveřejňovat podrobné informace na úrovni zařízení, aniž by to mělo jasný přínos pro životní prostředí. Zákonodárci v plénu parlamentu musí urychleně napravit nedostatky v postavení výboru pro životní prostředí.“

 

Zdroj zprávy: BusinessEurope
BusinessEurope