Přivítali jsme delegaci z Tchai-wanu

Národní centrum Průmyslu 4.0

V pondělí 25. října navštívili Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického (CIIRC ČVUT) zástupci firem a podnikatelských asociací z Tchaj-wanu. Cílem jednání bylo navázat spolupráci především v oblastech umělé inteligence, elektroniky a vývoje pokročilých strojů, a to jak na úrovni vědecko-výzkumné a průmyslové kooperace, tak na úrovni spolupráce průmyslových asociací.


Autor: NCP4.0

Setkání na CIIRC ČVUT organizovalo Národní centrum Průmyslu 4.0, které zajistilo prohlídku Testbedu pro Průmysl 4.0 a v rámci česko-německého centra RICAIP umožnilo sdílet poznatky v oblasti digitalizace výroby, např. řešení Siemens Digital Enterprise.

Mezi návštěvníky delegace byl Institut pro informační průmysl, Centrum výzkumu a vývoje přesných strojů, Tchai-wanská elektrotechnická asociace TEEMA a společnosti Taiwan AI Labs, Airoha Technology Corp. a CyCraft. Kromě sdílení poznatků možností digitalizace výroby byla hlavní pozornost zaměřena na předávání zkušeností ohledně technologického transferu výzkumu do praxe a zapojení do mezinárodních projektů.

„Tchaj-wan je pro Národní centrum Průmyslu 4.0 jednoznačnou inspirací. Více než 3,5% HDP je alokováno na vědu a výzkum, přičemž podporovány jsou zejména technické obory. Tento fakt je patrný na celém ekosystému fungování vědecko-výzkumných pracovišť. Kupříkladu tchaj-wanský institut ITRI, který zaměstnává přes více než 6000 pracovníků, vyinkuboval více než 280 společností a je velice aktivně činný v zapojování se do mezinárodních projektů. Takové příklady je třeba neustále sledovat, vzít si z nich ponaučení tam, kde to dává smysl a pokud se najde možnost pro relevantní spolupráci, využít ji,” říká Robert Keil, manažer rozvoje obchodu Národního centra Průmyslu 4.0.

„Dlouhodobou strategií CIIRCu je rozvoj mezinárodní spolupráce. Našimi partnery jsou nejen evropské asociace, výzkumné organizace či podniky, ale spolupracujeme také s organizacemi z Japonska či Koreje, kde je technický výzkum a vývoj na špičkové úrovni. Těší nás, že se podařilo navázat i na dřívější jednání právě s firmami z Tchaj-wanu, jejichž návštěva byla v minulých letech z důvodu covidové situace vynuceně zrušena,” říká Ondřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT.

Zdroj zprávy: Národní centrum Průmyslu 4.0
národní centrum průmyslu