Proběhla úspěšná přejímka 36 ks pohonů PRO-M od Škoda JS

škoda js

36 ks pohonů regulačního orgánu PRO-M, 156 ks kabelových přívodů, 1 ks zařízení na měření kroutícího momentu MKM-3M jsme připraveni expedovat na Rovenskou jadernou elektrárnu na Ukrajině. Ve druhém lednovém týdnu v Plzni úspěšně proběhla konečná přejímka zákazníkem.

skoda js pohony pro-M

Z pohledu výrobních zakázek se jedná o splnění významného milníku ve výrobních halách na Bolevci. Pohony PRO-M, které slouží na jaderné elektrárně typu VVER 440 k regulaci výkonu reaktoru, jsou jedním z našich klíčových produktů.

škoda js

Máme za sebou důležitý milník, ale zakázka ještě nekončí. Podpisem protokolů a závěrečného Aktu o konečné přejímce byla potvrzena možnost první „balík“ zařízení vyexpedovat na jadernou elektrárnu v termínu dle smluvního harmonogramu. Před námi jsou však ještě výroba a zkoušky dalších. Náš cíl je tedy jasný – pokračovat na projektu se stejně velkým úsilím a oddaností až do jeho kompletního dokončení.

Zdroj zprávy: ŠKODA JS a.s.