Průměrná mzda v autoprůmyslu vzrostla o 6 procent na téměř 44 tisíc Kč

AutoSAP

Sdružení automobilového průmyslu přináší tradiční přehled o vývoji mezd a počtu zaměstnanců v uplynulém roce ve srovnání s předchozím obdobím.

Průměrná měsíční mzda v automobilovém průmyslu převyšuje o 31,5 % průměrnou mzdu v Česku. V roce 2019 dosáhla na téměř 44 tisíc Kč a oproti předchozímu roku tak vzrostla o 6,0 %. Počet zaměstnanců v členských firmách AutoSAP meziročně vzrostl jen mírně o 1,0 % na více než 133 tisíc osob.

Bohdan Wojnar, prezident Sdružení automobilového průmyslu, zdůrazňuje, že mzdy v automobilovém průmyslu rostly v minulých letech průběžně. „Data o vývoji průměrných mezd a počtech zaměstnanců ve firmách Sdružení automobilového průmyslu za rok 2019 odrážejí hospodářské zpomalení v odvětví, které charakterizuje pokračující růst mezd a stagnace počtu zaměstnanců, a to ve větší míře u dodavatelských firem. V letošním roce ale již s ohledem na náběh nových regulatorních opatření, či na celkovou ekonomickou situaci nelze nadále očekávat tak pozitivní růst mezd jako v minulých letech.”

mzdy

Průměrná mzda a počet zaměstnanců
autosapPrůměrná mzda ve firmách AutoSAP za rok 2019 byla 43 949 Kč. Oproti roku 2018 to představuje meziroční nárůst o 6,0 % (tedy o 2 493 Kč). Růst mezd zaznamenaly všechny kategorie. Dynamičtějším tempem rostly mzdy u finálních výrobců a v kategorii účelových organizací. Ve srovnání s průměrnou mzdou v České republice je patrný výraznější nárůst především v uplynulé dekádě, ve které se českému automobilovému průmyslu výrazně dařilo.

Počet zaměstnanců ve firmách AutoSAP dosáhl počtu 133 378 osob. Oproti přepočtenému roku 2018 to představuje jen velmi mírné meziroční zvýšení o 1,0 % (1 324 osob). Celkový počet zaměstnanců stagnoval. Výrazněji rostly jen počty zaměstnanců ve skupině finálních výrobců. Největší skupina, kterou jsou dodavatelské firmy, měla růst mezd pod průměrem AutoSAP a počet zaměstnanců se oproti roku 2018 dokonce mírně snížil.

Zdroj zprávy: Tisková zpráva č.3 Sdružení automobilového průmyslu