Průzkum SP ČR: Firmy zůstávají opatrné i v létě

covid-19

Firmy i přes léto zůstávají obezřetné a rychle zareagovaly na opožděné vládní nařízení o kontrolách zaměstnanců po návratu na pracoviště ze zahraničí. I nadále uplatňují ve svých provozech ochranná hygienická, organizační a další opatření i přes léto. Potvrzují tak, že jsou pořád klíčovým nástrojem pro kontrolu šíření epidemie. Přestože vláda podniky oficiálně k očkování zaměstnanců nepustila, je proočkovanost především ve velkých firmách vyšší než v celé populaci. Třetina firem má navíc stále zájem se do očkování proti Covid-19 zapojit. Vyplývá to z průzkumu, který provedl Svaz průmyslu a dopravy ČR ve dnech 14. a 15. července mezi dvěma stovkami členských firem.

covid

Zaměstnanci, kteří nejsou plně očkovaní a kteří v posledním půlroce neprodělali Covid-19, se od 9. července musí z nařízení vlády při návratu na pracoviště ze zahraniční prokázat negativním testem. I když vláda upravovala parametry této povinnosti na poslední chvíli a v době dovolených, podniky našly způsob, jak v rámci svých interních předpisů a podmínek tato pravidla co nejlépe splnit. Svaz průmyslu přitom takové opatření po vládě požadoval už od června, aby se na něj mohli připravit firmy i lidé.

Pozdní vládní vyhlášení a nedotažená pravidla způsobila chaos. Některé podniky i proto využily možnosti, kterou s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí vyjednal Svaz průmyslu a dopravy. Podle paragrafu 102 zákoníku práce mohou firmy zanést testování a další hygienická opatření do svých interních předpisů a pokynů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Po skončení plošného povinného testování k 30. 6. je tedy testování na rozhodnutí konkrétního zaměstnavatele, v souladu s jeho interními předpisy. Vedle toho však má zaměstnavatel nadále výše uvedenou povinnost nevpustit zaměstnance na pracoviště bez negativního testu, v případě že zaměstnanec pobýval mimo ČR.

„Firmy se opět stávají významným a nejmasivnějším nástrojem pro prevenci covidu, respektive kontrolu bezinfekčnosti. Významná část firem, zejména větších podniků, jde nad rámec požadavků ministerstva zdravotnictví, protože chtějí mít větší jistotu, že případné rozšíření epidemie neohrozí jejich podnikání,” říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Takových podniků je 38 %.

Kromě testů firmy využívají pro potvrzení bezinfekčnosti po návratu ze zahraničí i čestná prohlášení. Některé podniky plánují nabídnout testování všem zaměstnancům po celozávodní dovolené.

test

VLÁDA ZPŮSOBILA PRÁVNÍ CHAOS
Mezi firmami pořád panuje právní nejistota, jak mají vůči zaměstnancům pravidla prokazování bezinfekčnosti po návratu z dovolené vyžadovat. U 16 % firem z průzkumu zaměstnanci nejsou ochotni zaměstnavateli hlásit, že byli na dovolené v zahraničí. 22 % podniků uvádí, že není v jejich silách zjistit, jestli je zaměstnanec bezinfekční.

„Požadovali jsme po vládě dlouho dopředu, aby stanovila pravidla pro testování a prokazování bezinfekčnosti během léta. Bohužel vláda přišla s novými pravidly na poslední chvíli, čímž vytvořila v pracovněprávních vztazích zbytečné napětí. Z průzkumu je patrné, že malá část firem má problémy, jak vládní povinnost uvést do praxe. Zaměstnanci například odmítají sdělit, že se vrací ze zahraničí. Získání informace o bezinfekčnosti tak není jednoduché, nicméně zaměstnavatel postupující podle našich doporučení může řádný způsob mít,” říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Firmám může pomoci nový Hygienický manuál 4.0, který Svaz průmyslu připravil společně s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. Manuál nová pravidla přehledně vysvětluje a radí firmám, jak je naplnit.

léto s covidem

FIRMY CHTĚJÍ ZNÁT PRAVIDLA VČAS
Svaz průmyslu požaduje, aby vláda jasně a hlavně včas stanovila hygienická pravidla, která budou platit od září. Neměla by se opakovat situace ze začátku léta. Svaz průmyslu požaduje po vládě tři věci: aby její opatření byla udržitelná, pro firmy splnitelná a přehledná a neměnila se ze dne na den.

Firmy zůstávají obezřetné, více než třetina firem využila možnosti, kterou dojednal Svaz průmyslu s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví. Upravily si své vnitřní směrnice a umožňují testování zaměstnanců i po skončení povinného testování.

Podniky také samy aktivně sledují vývoj epidemie ve svých regionech. „Téměř polovina firem v našem průzkumu uvedla, že je připravena opět začít plošně testovat své zaměstnance, pokud by se v jejich regionu epidemická situace zhoršila. Nechtějí v tomto ohledu čekat na případné nařízení vlády o opětovném zavedení plošného povinného testování,” uvádí Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Z výsledků průzkumu je také vidět, že firmám záleží na zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a že dokázaly alespoň části z nich samy zařídit očkování. Přestože vláda podniky oficiálně k očkování zaměstnanců nepustila, je proočkovanost především ve velkých firmách často vyšší než v celé populaci. Podle výsledků průzkumu má 29 % firem naočkovanou víc než polovinu svých zaměstnanců.

„Zároveň nám z průzkumu vyplynulo, že je zde řada firem, které by i v tuto chvíli stály o jasně nastavený systém očkování zaměstnanců ve firmách, jak po něm Svaz průmyslu a dopravy ČR volá více než půl roku. Nepochybně by se hodil i při případné třetí dávce,” uvádí Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Do očkování proti Covid-19 je stále ochotno se zapojit 33 %, pokud to vláda oficiálně umožní, 13 % podniků od tohoto záměru odradil dosavadní přístup vlády.

Svaz průmyslu a dopravy ČR provedl průzkum ve dnech 14. a 15. 7. 2021 mezi 200 firem. Z uvedeného vzorku bylo 12 % malých podniků do 50 zaměstnanců, 42 % středních firem do 250 zaměstnanců a 46 % velkých firem s více jak 250 zaměstnanci.

léto s covidem

Hygienický manuál pro zajištění bezpečného prostředí ve firmách si můžete stáhnout zde.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu