Rada EU pro konkurenceschopnost podpořila posílení ochrany spotřebitelů

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Delegaci ČR vedla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martina Tauberová.

Tauberová

Zásadním výsledkem jednání bylo přijetí tzv. obecného přístupu Rady k návrhu směrnice o zástupných žalobách na ochranu práv spotřebitelů. Tato směrnice v rámci národní legislativy umožní spotřebitelským organizacím podávat hromadné žaloby a žalovat porušení spotřebitelských práv, jako je tomu např. v USA.

„Oceňuji, že schválený kompromis vychází z naší zavedené praxe, a navíc posiluje české spotřebitele. To je nezbytné pro budoucí hladké fungování systému hromadných žalob“, řekla k přijetí pozice Rady náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová. Nyní budou následovat třístranná jednání s Evropským parlamentem a Evropskou komisí o konečném znění směrnice.

tauberova

Rada však neschválila návrh revize účetní směrnice, kterou se zavádí povinnost nadnárodních podniků zveřejňovat své zaplacené daně v jednotlivých zemích EU. Řada členských států, včetně ČR, upozornila na nevhodný právní základ směrnice, proto nebylo dosaženo shody.

tauberova

Ministři rovněž diskutovali o vnější dimenzi evropské konkurenceschopnosti. Diskuze se zaměřila na otázku přechodu ke klimatické neutralitě, digitální ekonomiku a zajištění rovných podmínek na trhu pro podniky. „V oblasti přechodu na klimatickou neutralitu je klíčové, aby tranzice nedopadla negativně na náš průmysl,“ zdůraznila náměstkyně Tauberová a dodala: „Dlouhodobě rovněž podporujeme vytváření co možná nejpříznivějších podmínek zejména pro digitální služby a elektronický obchod.“ V neposlední řadě je také důležité nebrzdit inovace nadměrnou regulací. V situaci, kdy řada globálních firem nedodržuje evropská pravidla a zneužívá svou dominantní pozici, však může být nezbytné k přiměřené regulaci přistoupit. „V žádném případě ale nesmíme vyřešit problém tím, že otevřeme nové možnosti narušení trhu, jak naznačily některé státy,“ doplnila M. Tauberová.

V rámci pracovního oběda diskutovali vedoucí delegací o budoucí politice malých a středních podniků. Česká republika oceňuje, že zvolená předsedkyně EK Ursula von der Leyen problematiku podpory pro malé a střední podniky uvádí mezi svými hlavními prioritami.