Rekordní počet nově otevřených vodíkových stanic v roce 2020

liberty ostrava

V roce 2020 bylo ve světě zprovozněno 107 vodíkových čerpacích stanic, což je více než v kterýchkoli dřívějších letech. 29 nových vodíkových stanic bylo otevřeno v Evropě, 72 v Asii a 6 v Severní Americe. Jde o výsledek 13. výročního hodnocení H2stations.org, informačních služeb společnosti Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST). Obzvlášť dynamická expanze je patrná ve čtyřech zemích: Německo rozšířilo svou síť o 14 vodíkových stanic, Čína o 18, Korea o 26 a Japonsko o 28.

Ke konci roku 2020 bylo po celém světě v provozu 553 vodíkových čerpacích stanic. V několika prvních týdnech letošního roku přibylo 7 stanic a již existují konkrétní plány pro umístění dalších 225 vodíkových čerpacích stanic.

Evropa měla na konci minulého roku 200 vodíkových stanic, z nichž 100 je umístěno v Německu. Druhé místo si v Evropě dosud drží Francie se 34 provozovanými stanicemi a vzhledem k plánovaným 38 vodíkovým stanicím vykazuje nejsilnější současný růst v rámci celé Evropy. Zatímco ostatní evropské země jsou zaměřeny na veřejně dostupné čerpací stanice pro osobní vozidla, většina francouzských stanic je určena pro autobusy a vozové parky s dodávkovými vozidly. Výrazný růst se projevil také v Nizozemsku, kde počet plánovaných stanic vzrostl na 23. Ve Švýcarsku byla nedávno v souladu s plány zprovozněna devátá čerpací stanice.

V Asii bylo na konci roku 2020 celkem 275 vodíkových stanic, z toho 142 v Japonsku a 60 v Koreji. 69 čínských vodíkových stanic vedených v databázi obsluhuje téměř výhradně autobusy nebo nákladní vozidla.

Většina ze 75 vodíkových stanic Severní Ameriky dosud náleží Kalifornii, kde je v provozu 49 stanic. V roce 2020 vznikly další 4 nové čerpací stanice a počet určených plánovaných stanic výrazně vzrostl na 43.

Poprvé – alespoň zeměpisně – se ve statistikách objevuje Afrika díky plánům na postavení vodíkové stanice na ostrově Tenerife.

INTERAKTIVNÍ MAPY LOKALIT A JEDNOTLIVÁ HODNOCENÍ
Webová stránka H2stations.org (www.H2stations.org) používá interaktivní mapy, které uvádějí veškeré vodíkové čerpací stanice po celém světě s rozdělením na stanice v provozu, plánované nebo již uzavřené včetně souhrnu nedávných změn. H2stations.org je unikátní také tím, že společně s informacemi o již uzavřených stanicích nabízí přehled celé historie vývoje vodíkové infrastruktury. Rozsah informací doplňují statistiky vývoje této infrastruktury.

Webová stránka čerpá z rozsáhlé databáze, která je vedena a průběžně aktualizována od roku 2005, kdy jsou doplňovány nové stanice a také spousta dalších informací o již fungujících provozovnách. Celkově obsahuje detailní informace prozatím o více než 1 300 čerpacích stanicích po celém světě. „I přes rostoucí náročnost údržby poskytujeme i nadále základní informace bezplatně pro nekomerční účely,“ uvedl generální ředitel společnosti LBST Uwe Albrecht. „Komerčním uživatelům nabízíme možnost licence k těmto datům včetně dalších detailních informací, pravidelných zpráv o novém vývoji, nových technologiích a trzích a včetně analýz prováděných na zakázku.“

tuv sud

Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH, přidružená společnost organizace TÜV SÜD AG, je mezinárodní odborná poradenská společnost v oblasti udržitelné energie a mobility. Společnost díky své odbornosti, která sbližuje technologie, trhy a politiku, podporuje mezinárodní klientelu z průmyslových odvětví i politiky v otázkách týkajících se technologií, trhů, strategií a udržitelnosti. Velké mezinárodní společnosti důvěřují spolehlivým úsudkům LBST ohledně nového vývoje a inovací v sektoru energetiky a mobility a oceňují její všestranné kompetence, zejména ve využití vodíku. Základy rozsáhlé odbornosti společnosti LBST, budované již déle než třicet let, jsou neustále doplňovány dalšími zkušenostmi víceoborového týmu renomovaných odborníků. Další informace:www.lbst.de

Zdroj zprávy: TÜV SÜD CZECH
tuv