Rekordní zakázka letošního roku poputuje z výrobních hal PS do plzeňské Vozovny Slovany

vozovna slovany

Tramvaje v právě rekonstruované Vozovně Slovany v Plzni budou jezdit po kolejových konstrukcích z výrobních hal Pražské strojírny. Právě ta dodává do Vozovny Slovany rekordní objem výhybek, čtyřsrdcovkových křížení, množství oblouků, skříní odvodnění, ukolejňovacích žlabů a dalších doplňkových výrobků. Jedná se jednoznačně o největší a nejvýznamnější zakázku Pražské strojírny letošního roku.

Vozovna Slovany v Plzni právě prochází kompletní rekonstrukcí, protože její současný stav již dlouho nevyhovoval aktuálním potřebám provozu. První budova byla postavena už v roce 1943, kdy sloužila tramvajím s výrazně nižší hmotností. Právě proto je rekonstrukce nezbytnou investicí, jelikož dnešní tramvaje mají až šestkrát vyšší hmotnost než ty vyráběné v čtyřicátých letech.

vozovna slovany

Pražská strojírna dodá do Vozovny Slovany celkem 61 výhybek, 4 čtyřsrdcovkové křížení, oblouky, skříně odvodnění, ukolejňovací žlaby a další výrobky. Do Plzně se dodává postupně, celá zakázka bude rozdělena do celkem čtyř přejímek rozdělených v průběhu roku. Poslední část zakázky v letošním roce by měla být předána na podzim stavební firmě dle harmonogramu stavby. V příštím roce dodávky pokračují až do srpna 2022, kdy budou dodány poslední výhybky pro místa v zadní části vozovny, kde je nyní kvůli probíhající stavbě dočasný odstav tramvají.

pražská strojírna

„Jedná se o obrovskou zakázku, část naší výroby se jí od začátku roku věnuje v podstatě neustále. Zakázka je náročná nejenom termínem dodání a objemem, ale i technickým provedením. V nedávné době jsme investovali do navařovacího automatu, a bylo to právě kvůli takovýmto zakázkám, kde objednavatel požaduje na velké množství výhybek navařit tvrdonávary z důvodů zvýšení jejich životnosti. Díky navařovacímu automatu jsme schopni zakázky odbavit rychleji, navíc automat zaručuje vysokou kvalitu výrobků,“ vysvětluje Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s.

Plzeňské městské dopravní podniky si navaření tvrdonávarů napřímo vyžádaly. Právě díky nim se životnost kolejových konstrukcí značně zvýší. Životnost nejvíce namáhaných výhybek u vjezdu a výjezdu se předpokládá až 20 let, ty méně namáhané ve vjezdech do jednotlivých lodí vydrží až 30 let. Díky tvrdonávarům se minimalizuje i potřeba údržbářských prací uvnitř vozovny. Tyto práce, jako například broušení a navařování, by totiž mohly poškodit lak a vzhled tramvají, které ve vozovně stojí. Minimalizace potřeby údržbářských prací je také výhodnější z provozního a bezpečnostního hlediska vozovny.

Po dokončení stavby bude vozovna jednou z technicky i architektonicky nejmodernějších vozoven v České republice.

Zdroj zprávy: PRAŽSKÁ STROJÍRNA A.S.
pražská strojírna