Rekvalifikaci loni absolvovalo přes 11,5 tisíce lidí. Se změnou kvalifikace pomáhá ÚP ČR i letos

úřad práce

Během uplynulého roku se 3 175 uchazečů a zájemců o zaměstnání zúčastnilo některého z široké nabídky zabezpečovaných rekvalifikačních kurzů, které hradil Úřad práce ČR. Dalších 8 370 lidí absolvovalo rekvalifikaci zvolenou. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací byly v loňském roce kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti, kurzy pro pracovníky v sociální oblasti, kurzy účetnictví a kurzy orientované na osobní služby. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let.

V roce 2021 poskytl ÚP ČR na rekvalifikace 126 089 tis. Kč. Částka zahrnuje i prostředky z Evropského sociálního fondu.

Změna nebo zvýšení stávající kvalifikace a celoživotní vzdělávání jsou jednou z cest, jak může člověk zvýšit své šance na získání zaměstnání. Platí to zejména v současné době, kdy se ukázalo, že některé profese, například v sociální oblasti nebo ve zdravotnictví či na poli informačních technologií, získávají na důležitosti.

„Úřad práce ČR je tím, kdo může zájemcům ve změně pomoci. Mimo jiné uhrazením ceny rekvalifikačních kurzů. Právě ty patří mezi nejvýznamnější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Jejich prostřednictvím přispíváme ke sladění nabídky a poptávky na pracovním trhu,“ uvádí generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Kompletní tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde (PDF, 4 strany).

Zdroj zprávy: Úřad práce ČR