Roboti FANUC opravují železniční tratě

Fanuc Robel Rail robot

Mnozí se domnívají, že evropské železniční sítě nutně potřebují renovaci. Pomoc by však mohla být brzy na dosah díky vývoji inovativního robotického systému, který je schopen opravovat kolejnice a výhybky. Systém navržený a vyrobený společností Robel Rail Automation z Bavorska, Německo, specialistou na údržbu železniční infrastruktury, využívá výhod průmyslových robotů FANUC.

Fanuc Robel Rail

Pokud jde o konfiguraci, systém obsahuje železniční vagón namontovaný dvěma roboty FANUC. Roboty detekují vnitřní a vnější vady a provádějí plně automatické opravy pomocí procesů svařování, frézování a broušení. V evropských železničních sítích již fungují první prototypy systémů, s plnou komerční dostupností se počítá za dva až tři roky.

„Vidíme vysokou poptávku našich zákazníků po plně automatizovaných, roboticky asistovaných údržbových systémech,“ říká Thomas Weis, vedoucí vývoje ve společnosti Robel Rail Automation. To platí zejména pro časově náročné a složité opravy výhybek. Provozovatelům železniční sítě zde stále více chybí kvalifikovaní pracovníci, jako jsou svářeči.

Fanuc Robel Rail

Robel Rail Automation System provádí nepřetržitou údržbu bezpečně a způsobem šetřícím zdroje. Použití robotů FANUC navíc zajišťuje konzistentní a dobře zdokumentovanou kvalitu práce, podporovanou ultrazvukovým zařízením namontovaným na vagónu, systémy měření vířivých proudů a kamerovým systémem.

Fanuc Robel Rail

 

„Tímto způsobem vyloučíme poškození, která nejsou vidět pouhým okem, a našim zákazníkům zpřístupníme data z měření a zpracování digitálně,“ vysvětluje Weis.

Fanuc Robel Rail

 

Ralf Völlinger, generální ředitel pro robotiku ve společnosti FANUC Europe, dodává, že je optimistický ohledně budoucího využití robotů pro údržbu infrastruktury: „V železniční i silniční síti existuje velká potřeba modernizace. Roboti mohou pomoci dokončit zdlouhavé projekty údržby. rychleji převzetím opakující se práce a tím alespoň částečně kompenzovat rostoucí nedostatek pracovních sil.“

O společnosti FANUC
FANUC Corporation je jedním z celosvětových lídrů v automatizaci továren pro CNC řídicí systémy, roboty a výrobní stroje (ROBODRILL, ROBOCUT a ROBOSHOT). Od roku 1956 je FANUC průkopníkem ve vývoji číslicově řízených strojů v automatizačním průmyslu. S více než 260 pobočkami společnosti FANUC po celém světě a více než 8 000 zaměstnanci nabízí společnost FANUC hustou síť v oblasti prodeje, technické podpory, výzkumu a vývoje, logistiky a služeb zákazníkům.

Zdroj zprávy: FANUC