Rok 2022 v CzechInvestu. Největší projekt na podporu startupů, desítky akcí v regionech a miliardy korun přislíbených investic

Ing. Petr Očko

CzechInvest zveřejnil výroční zprávu za rok 2022. Navzdory nečekaným událostem a výzvám, které postihly nejen Česko, ale celý svět, CzechInvest v loňském roce podpořil různé aktivity a podnikatele. Agentura se soustředila na podporu investic do slibných sektorů inovací, výzkumu a vývoje. Byl zahájen největší projekt v historii agentury a největší český projekt na podporu startupů s názvem Technologická inkubace. Rok vyvrcholil oslavami 30 let od svého založení.

czechinvest výroční zpráva 2022

 

„Pro naši organizaci to byl neuvěřitelně rozmanitý rok a jsem rád, že nejen české podnikatelské prostředí, ale i CzechInvest úspěšně prošly řadou významných výzev. Projekt Technologická inkubace nedávno uzavřel svou druhou výzvu k podávání žádostí a několik dalších byly zahájeny aktivity na podporu inovativních startupů a projektů s přidanou hodnotou Počet úspěšných akcí a investičních projektů ukazuje nezastupitelnou roli agentury, která podporuje podnikatele a investory v Česku,“ uvedl Petr Očko, náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu, které má na starosti agenturu CzechInvest.

CzechInvest v roce 2022 podpořil 74 startupů nejen prostřednictvím uzavíraného Programu Podpora pro startupy (2016-2022), ale také inkubací ESA BIC Czech Republic a prvním ročníkem Investiční akademie pro startupy. Na konci roku bylo schváleno dalších 37 startupů do první výzvy Technologické inkubace, největšího projektu na podporu startupů v Česku, která je aktuálně ve druhé výzvě.

CzechInvest má celkem 13 regionálních kanceláří a dohromady se jim v roce 2022 podařilo zorganizovat 171 akcí v regionech, kterých se zúčastnilo celkem 7500 lidí. Nejnavštěvovanějšími akcemi byly akce na podporu digitalizace MSP, konzultační dny nebo veletrhy grantových příležitostí. Agentura CzechInvest ve spolupráci s Národním centrem Průmyslu 4.0 uspořádala již druhý ročník celostátní konference na podporu povědomí o Průmyslu 4.0.

V kontextu investičního rozvoje považuje CzechInvest za zásadní faktory kvalitu a udržitelnost investic. Agentura poskytovala investorům řadu komplexních služeb, včetně informací o českém podnikatelském prostředí, konzultací ohledně finanční podpory a pomoci s umístěním investice. V roce 2022 vyjednal CzechInvest 24 investičních projektů v hodnotě téměř 20 miliard korun. V důsledku toho vznikne přes 2 600 pracovních míst. O investování v Česku loni projevilo zájem 252 zahraničních investorů.

ADK

Reklama

Brownfieldy nabízejí významný potenciál pro další rozvoj. Jejich příprava je sice časově i finančně náročná, ale jejich regenerace má na území pozitivní sociální a ekonomický dopad. V roce 2022 evidoval CzechInvest v Národní databázi brownfields, kterou spravuje, 4 377 lokalit. Agentura se také tradičně podílí na organizaci Brownfields Conference, jejímž cílem je shromáždit široké spektrum odborníků zabývajících se přeměnami nevyužívaných pozemků.

Výroční zpráva je k dispozici zde.

Zdroj zprávy: CzechInvest
czechinvest