Rozšíření sankčního režimu vůči Rusku (info pro firmy)

MPO logo

V reakci na ozbrojenou agresi Ruska vůči Ukrajině schválila v pátek 25. února 2022 v Bruselu mimořádná Rada EU pro zahraniční věci (FAC) rozšíření sankcí vůči Rusku. Restrikce se mj. týkají konkrétních osob (vč. ruského prezidenta Putina a ministra zahraničních věcí RF Lavrova), cílových subjektů obchodu, kontrol vývozu citlivých technologií či zboží dvojího užití a zákazu prodeje a vývozu určitých technologií, zboží a služeb vybraných sektorů.

V reakci na ozbrojenou agresi Ruska vůči Ukrajině schválila v pátek 25. února 2022 v Bruselu mimořádná Rada EU pro zahraniční věci (FAC) rozšíření sankcí vůči Rusku. Restrikce se mj. týkají konkrétních osob (vč. ruského prezidenta Putina a ministra zahraničních věcí RF Lavrova), cílových subjektů obchodu, kontrol vývozu citlivých technologií či zboží dvojího užití a zákazu prodeje a vývozu určitých technologií, zboží a služeb vybraných sektorů.

Sankční balíček EU zasáhne pět sektorů ruské ekonomiky. V rámci finančního sektoru členské země omezí přístup Ruska na nejdůležitější kapitálové trhy. Sankce v energetice zasáhnou ropné odvětví a znemožní Rusku modernizaci ropných rafinerií. V oblasti dopravy dojde k zákazu prodeje letadel, náhradních dílů i vybavení. Dále bude citelně omezen přístup Ruska k strategickým odvětvím. Změny ve vízové oblasti se dotknou držitelů diplomatických a služebních pasů při jejich cestách do zemí EU. Oficiální text přijatých sankcí i jejich stručný přehled uvádíme níže.

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR bude v následujících dnech přinášet podrobnější informace k rozšiřování sankčního režimu vůči Rusku a aplikaci sankcí.
  • Pro konkrétní dotazy podnikatelů bude od pondělí 28. 2. rozšířena Informační linka MPO na lince 1212.
  • V řádu dnů uspořádáme ve spolupráci s MZV, FAÚ a GŘC seminář pro podnikatele zaměřený na sankční režim vůči RF a vývozní licence. Místo, čas a možnost online připojení zkraje týdne upřesníme.
  • Další informace v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu jsou dostupné na webových stránkách ÚV a MZV.

Stručné shrnutí přijatých sankcí uvádíme zde. Odkazy na oficiální, právně závazné výčty sankcí uveřejněné v Úředním věstníku EU, uvádíme níže.

KAPITOLA 1 – FINANČNÍ SEKTOR
Ve finančním sektoru EU přijímá dodatečná opatření týkající se těchto transakcí:

1. finanční interakce s ruskými bankami nad rámec v současnosti zakázaných institucí;
2. financování ruských státních podniků;
3. finanční toky a investice z Ruska do EU.

Tento balíček opatření navazuje a rozšiřuje stávající sankce EU ve finanční oblasti, které zakazují poskytování úvěrů pěti hlavním ruským státním bankám a nákup jejich cenných papírů. Odráží specifika ruského hospodářského a finančního sektoru s vysokou mírou politických a/nebo finančních vazeb mezi státem, bankami a vysoce majetnými osobami.

1. Zákaz poskytování úvěrů novým (soukromým) bankám a nákupu jejich cenných papírů

Jedná se o rozšíření stávajícího zákazu refinancování pěti státních institucí na další dvě soukromé banky: Alfa Bank a Bank Otkritije.

2. Financování ruských státních podniků
2.1. Zakázat nové kótování akcií ruských státních podniků na burzách EU. Toto opatření je zaměřeno na možnosti financování ruských státních podniků na burzách EU.
2.2. Zakázat poskytování úvěrů a nákup cenných papírů dalších státních podniků

Mezi společnosti, na které se opatření vztahuje, patří např.: Almaz-Antey (letectví a obrana), Kamaz (automobilový průmysl), Novorossijský námořní obchodní přístav (lodní doprava), Rostec (dceřiné společnosti zejména ve vojenském sektoru), Ruské železnice (infrastruktura), Sevmaš (stavba lodí), Sovcomflot (lodní doprava) a Sjednocená loďařská korporace (stavba lodí).

3. Příliv finančních prostředků z Ruska do EU
3.1. Zakázat přijímání nových vkladů ruských státních příslušníků a rezidentů v bankách EU. Toto opatření se vztahuje na fyzické osoby/subjekty u všech vkladů nad 100 000 EUR, a má tak jasný dopad na ruskou elitu. Byla provedena koordinace s podobně smýšlejícími partnery, včetně Švýcarska a dalších.
3.2. Zakázat centrálním depozitářům cenných papírů v EU vést účty ruských klientů. Toto opatření má širší dopad, neboť zakazuje investice do cenných papírů EU.
3.3. Zakázat prodej cenných papírů denominovaných v eurech ruským státním příslušníkům a rezidentům

KAPITOLA 2 – ENERGETIKA
Zákaz vývozu specifických rafinačních technologií z EU do RF. Tento zákaz vývozu z EU se konkrétně vztahuje na vybavení a technologie potřebné pro modernizaci rafinerií ropy v RF na normy Euro-6 (Euro-6 standards).

KAPITOLA 3 – ODVĚTVÍ DOPRAVY
Zákaz vývozu letadel, vesmírných plavidel, náhradních dílů, technologií a souvisejících služeb

Bude se jednat o zákaz vývozu, prodeje, dodávek nebo převodu všech letadel, částí letadel a vybavení do Ruska a všech souvisejících opravárenských, údržbářských a finančních služeb. Tato opatření se vztahují rovněž na leasing letadel a podobné služby.

KAPITOLA 4 – ZBOŽÍ DVOJÍHO UŽITÍ A FINANCOVÁNÍ VÝVOZU
Další vývozní omezení pro zboží dvojího užití a pro další vyspělé technologie. V oblasti kontroly vývozu EU přijme další opatření rozšiřující působnost v oblasti zboží a technologií. Jedná se o tyto tři součásti balíčku nových opatření pro kontrolu vývozu:

1) Zpřísnění omezení pro stávající zboží dvojího užití uvedené na seznamu a jejich uplatnění na všechny koncové uživatele v místě určení, které je předmětem zájmu – nejen na vojenské koncové uživatele;
2) Omezení obchodu se seznamem 64 vojenských koncových uživatelů, které se vztahuje na širokou škálu civilního zboží;
3) Zavedení kontrol dalšího zboží, které je v USA kontrolováno pro tzv. protiteroristické účely, pro všechny koncové uživatele; toto zboží může přímo či nepřímo přispívat k posílení vojenských a technologických kapacit Ruska. Toto opatření se vztahuje na všechny koncové uživatele u položek v následujících odvětvích: elektronika, počítače, telekomunikace a informační bezpečnost, senzory a lasery, námořní aplikace.

KAPITOLA 5 – VÍZOVÁ POLITIKA
Unie pozastaví bezvízový styk pro držitele ruských diplomatických pasů a ujednání o zjednodušení vízového styku pro držitele služebních pasů.

KAPITOLA 6 – DODATEČNÉ SEZNAMY OSOB A NOVÁ KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU
Předkládají se návrhy na dodatečné seznamy ruských osob, které narušují územní celistvost Ukrajiny nebo mají prospěch ze současné agrese. V praxi to znamená, že

  • všichni zbývající členové Dumy (351 osob již bylo zařazeno na seznam)
  • členové ruské Rady národní bezpečnosti
  • Běloruské osoby, které napomohly invazi na Ukrajinu. Tyto osoby jsou zástupci armády, ministerstva obrany, běloruské Rady národní bezpečnosti a pohraniční stráže.

Současně se předkládá návrh na rozšíření stávajících kritérií pro zařazení na seznam, aby byly lépe zachyceny další formy podpory ruského režimu, včetně oligarchů.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo