Se zavřením obchodů a dalších provozů se rozšiřuje podpora pro podnikatele

Vláda přijala další mimořádná opatření v kontextu s koronavirem. Stejný den se rozšiřuje podpora pro podnikatele. Konkrétně: okruh žadatelů i alokace 2. výzvy z programu COVID – Nájemné, v němž je už možné podávat žádosti. Pokračuje i podpora z programu Antivirus v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, prodloužen je do konce roku. A tzv. kompenzační bonus Ministerstva financí, tedy 500 Kč denně a odklady plateb některých daní, budou moct nově využít osoby samostatně výdělečně činné v oborech, jichž se týkají dnes oznámená mimořádná opatření.

koronavirus

Vláda s účinností od čtvrtka mimo jiné zakázala maloobchodní prodej řady segmentů zboží a poskytování služeb v provozovnách včetně služeb ubytovacích či prodej a přítomnost veřejnosti ve stravovacích zařízeních. Také se nesmí navštěvovat koncerty, kongresy, ZOO i další zařízení či akce a dochází k řadě dalších omezení – podrobnosti na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-rozhodla-o-dalsim-zprisneni-preventivnich-opatreni-proti-sireni-nemoci-covid-19–257459/. Spolu s mimořádnými opatřeními se okamžitě řeší kompenzace pro podnikatele. Program COVID – Nájemné, kde se dnes spustilo podávání žádostí ve 2. výzvě, se nově bude vztahovat na všechny subjekty, kterým byla zakázána činnost. S rozšířením okruhu oprávněných žadatelů se navyšuje i alokace tohoto programu na 3 miliardy Kč.

„Podnikatelům ve 2. výzvě v programu COVID – Nájemné přispějeme za červenec, srpen a září 50 procent. Je to v podstatě dotace, která odpovídá 1,5 měsíci plného nájemného,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Na program jsou po dnešku navýšeny prostředky na 3 miliardy korun, přičemž o podporu mohou žádat všechny firmy a OSVČ, kterým byla zakázána činnost. Kompenzace bude možné dostávat dále i na zaměstnance, v pondělí na vládě projednáme pokračování programu Antivirus B.“

koronavirus

„V nové výzvě z programu COVID – Nájemné už neplatí podmínka dokládat slevu od pronajímatele. Stále ale platí, že při podání žádosti musí podnikatel doložit uhrazení alespoň poloviny nájmu. Maximální částka, kterou může jeden žadatel na všechny své provozovny získat, činí deset milionů korun,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová a dodává: „Také platí, že pokud se žadatel do systému AIS MPO registroval již v první výzvě, nová registrace už není nutná.“

“Vládní programy tak kombinují kompenzaci nájemného a mzdových nákladů, kterou stát poskytne firmám, jež musí kvůli epidemii koronaviru zavřít.,” říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková a dodává: “Uzavřených provozů se konkrétně týká kromě programu COVID – Nájemné také Antivirus A, v rámci kterého stát proplatí zasaženým firmám celé mzdy i s odvody s platností prozatím do konce roku. O Antiviru B chce kabinet rozhodnout v pondělí.”

Ke změně dochází i co se týče kompenzačního bonusu pro OSVČ. Příspěvek 500 Kč denně a odklady plateb některých daní bude nově pokrývat všechny zasažené segmenty – viz návrh Ministerstva financí, který je aktuálně v Poslanecké sněmovně. Odklad se týká všech úhrad DPH, daně z příjmu a silniční daně do konce roku. Podrobnosti na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-obnoveni-kompenzacniho-b-39701.

Program Antivirus je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPO). Podrobnosti jsou k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus.

Program COVID – Nájemné spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), vše potřebné je na www.mpo.cz/najemne. Žádosti se podávají elektronicky, potřebná potvrzení a formuláře jsou připraveny v informačním systému, který procesem podání žádosti žadatele provádí. Identita se ověřuje prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci, podrobnosti jsou na www.eIdentita.cz. Nejčastější otázky a odpovědi k programu COVID – Nájemné jsou k dispozici na portálu pro podnikatele BusinessInfo.cz – www.businessinfo.cz/faq. Žádat o podporu bude možné do 21. ledna příštího roku.

Přehled podpory pro podnikatele – firmy i OSVČ – je na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum–253690/.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo