Seminář Novinky a trendy v průmyslovém čištění a odmašťování

Koncem května proběhl v Hotelu Voroněž v Brně dvoudenní seminář Novinky a trendy v průmyslovém čištění a odmašťování pořádaný společností IMTOS

– předním dodavatelem technologických celků i jednotlivých zařízení pro strojírenský průmysl.

Seminář velmi úspěšně navázal na tradici předchozích ročníků, svým rozsahem je i předčil. Necelá stovka účastníků z českých i slovenských strojírenských firem se měla možnost seznámit s nejnovějšími teoretickými a praktickými poznatky i přímo v praxi vyzkoušet proces čištění.
imtos
Vedle zástupců pořadatelské společnosti IMTOS spol. s r.o. na semináři přednášeli specialisté firem MAFAC – Ernst Schwarz GmbH & Co. KG Maschinenfabrik: Peter Ruoff, Thomas Guttman, PERO AG: Dieter Ortner, METALLFORM Wächter GmbH: Marco Wolf, SOLVADIS GmbH: Stefan Böhm, Henkel AG & Co. KGaA: Petr Hlaváček a Luděk Nový.

Dieter Ortner ze společnosti PERO prezentoval změny v průmyslovém čištění, které s sebou přináší nová evropská legislativa. Zpřísňuje požadavky na ekologické parametry čištění, některé z dosud užívaných čistících médií (perchlorethylen, trichlorethylen) nebude možné dále používat. Dieter Ortner prezentoval možnosti čištění obrobků s využitím vodních roztoků, uhlovodíků a modifikovaných alkoholů v průmyslových pračkách společnosti PERO, včetně příkladů z praxe.

Thomas Gutmann a Peter Ruoff a představili patentovaný systém postřikově-zaplavovacího čištění společnosti MAFAC. Čistící komora je v průběhu čištění zaplavena čistícím médiem, obrobky jsou zároveň postřikovány rotujícími tryskami pracujícími nad i pod hladinou. Systém dosahuje vynikajících výsledů i u obrobků s komplikovanými tvary a velmi členitým povrchem.

Dalšími z faktorů, které významně ovlivňují výsledek čištění, je transport, umístění a upnutí obrobku. Konstrukce koše a upínacích přípravků má přímý vliv na kvalitu čistícího procesu. Ovlivňuje výsledek čištění i životnost čistícího média. Jen díly optimálně úložné v koši umožňují využít potenciál čistícího zařízení na 100 %.
Marco Wolf ze společnosti METALLFORM Wächter představil variabilní systém košů MEFO-BOX s otevřenou konstrukcí, minimálním množstvím horizontálních ploch a kontaktních bodů a systém nosičů obrobků MEFO-VARIO.

Zástupci společností SOLVADIS a HENKEL prezentovali možnosti volby a použití vhodných médií. Stefan Böhm představil organická rozpouštědla z produkce společnosti SOLVADIS. Luděk Nový prezentoval program odmašťování na vodní bázi společnosti HENKEL.

Součástí semináře byly i praktické ukázky čištění v předváděcím centru IMTOS. Někteří účastníci semináře využili nabídku pořadatelů a přivezli testovací vzorky svých obrobků. Po skončení přednáškové části prvního dne semináře proběhla praktická ukázka čištění na strojích MAFAC JAVA a PERO S1 a PERO R1, po oficiálním ukončení semináře 28. 5. Pokračovali další zájemci v individuálním testování.

Fotogalerii ze semináře najdete zde.

O IMTOS
IMTOS spol. s r.o. je předním dodavatelem zařízení, technologických celků a řešení pro strojírenskou výrobu. Již od roku 1992 dodává na český a slovenský trh produkty předních světových výrobců pro obrábění, výrobu ozubení, tváření, průmyslové čištění a odmašťování, tlakové lití kovů včetně know-how a servisu.
Více informací o společnosti IMTOS najdete na www.imtos.cz.