Setkání lídrů českého průmyslu a exportu 2018

CEEC.eu

Společnost ceec research vás zve na klíčové setkání vrcholných představitelů státu, ředitelů a členů představenstev největších průmyslových a exportních společností v české republice – setkání lídrů českého průmyslu a exportu 2018.

Setkání se bude konat 15. května 2018 na veletrhu FOR INDUSTRY, PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany.

Program:
08:00 – 09:00 Registrace účastníků a občerstvení
09:00 – 09:10 Prezentace výsledků nejnovější Studie českého strojírenského průmyslu 2018/H1
09:10 – 11:00 PANEL I: HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA ČR
• Jaké kroky na podporu českého průmyslu a exportu plánuje vláda ČR?
• Kde je konkurenční výhoda českých průmyslových firem v zahraničí – v nízkých nákladech, nebo vysoké přidané hodnotě?
• Jak se české firmy vyrovnávají s rostoucími náklady na výrobu a jak se jim daří obhájit své pozice u zahraničních odběratelů/zákazníků?
11:00 – 11:30 Přestávka
11:30 – 12:30 PANEL II: AKTUÁLNÍ VÝZVY A LIMITY ČESKÉHO PRŮMYSLU A EXPORTU
• Jaké změny se plánují ve financování inovací, výzkumu a vývoje? Dojde k většímu propojení s praxí a zapojení více firem do projektů dotovaných státem? Jaký bude reálný přínos pro české firmy?
• Inovace a Průmysl 4.0 – jaké mohou být konkrétní přínosy zefektivnění výroby? Jak vybudovat tzv. “chytrou” digitální továrnu? Příklady aplikací z praxe ve vizi Industry 4.0?
• Jak zvýšit priduktivitu práce? Jak využít skryté rezervy výrobního procesu? Jak zefektivnit fungování firmy?
12:30 – 13:00 Diskuse
13:00 – 14:00 Neformální diskuse / Oběd

Účast je pro ředitele exportních a průmyslových firem bezplatná, vzhledem k omezenému počtu míst je však nutné se předem registrovat na níže uvedených kontaktech.

Registrace na:
Email (CZ): konference@ceec.eu
Tel.: +420 774 299 796

Podrobnosti naleznete na stránkách CEEC research.