Siemens na MSV představí řešení pro rychlou, efektivní a udržitelnou digitální transformaci

siemens msv 2023

Portfolio řešení a produktů, které Siemens představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu pod heslem „rychlá, efektivní a udržitelná digitální transformace“, je určeno všem firmám, které chtějí vykročit na cestu digitalizace. „Aby byl přínos digitalizace co největší, je důležité digitální transformaci realizovat co nejrychleji,“ uvádí Eduard Palíšek, generální ředitel českého Siemensu a ředitel divize Digital Industries.

siemens msv 2023

Na MSV 2023 Siemens představí svá řešení jako partner Národního centra průmyslu 4.0, v části expozice Digitální továrna, Pavilon F. Více na www.siemens.cz/msv

Siemens Xcelerator – vše pro digitalizaci průmyslu na jednom místě
Siemens Xcelerator je otevřená digitální obchodní platforma, která přináší nové příležitosti pro všechny hráče na poli digitalizace průmyslu. Xcelerator propojuje zákazníky, partnery a vývojáře a poskytuje unikátní prostředí s jednotnými standardy pro urychlení digitální transformace průmyslu. Návštěvníci veletrhu poznají nejen portfolio pokročilých technologických řešení od společnosti Siemens a jejích partnerů, ale i globální tržiště Siemens Xcelerator Marketplace, které umožňuje i českým firmám jako VDT Technology či 24 VISION nabízet svá inovativní řešení zákazníkům z celého světa.

siemens msv 2023

Industrial Edge for Machine Tools – aplikace pro obráběcí stroje
Součástí expozice Siemens budou také aplikace pro obráběcí stroje z produktové oblasti Industrial Edge for Machine Tools, spolupracující s nejnovějším CNC systémem společnosti Siemens – Sinumerik ONE. K vidění bude i další aplikace, která chrání obráběcí stroj před možnými kolizemi a má zásadní potenciál ušetřit nemalé finanční prostředky.

siemens msv 2023

Vedle aplikací se návštěvníci seznámí se zákaznickým vývojem digitálních dvojčat, a to včetně případových studií s konkrétními výsledky, včetně oblasti školení obsluhy nebo vývoje nových technologií.

siemens msv 2023

Robotická buňka na rozebírání/skládání baterií do elektromobilů
O tom, jak technologie Siemens reálně fungují, se návštěvníci seznámí v expozici NCP 4.0 na příkladu reálné robotické buňky. Robotická buňka ukazuje flexibilní modulární výrobu, a to na příkladu zmenšených modelů baterií z elektromobilů, které sedmiosé roboty (jeden stacionární, druhý mobilní) rozkládají a sestavují.

siemens msv 2023

Jedná se o řadu technologií z portfolia Siemens Xcelerator, od řídicích systémů Simatic, které roboty řídí prostřednictvím 5G komunikačního rozhraní SCALANCE MUM, po edge aplikace pro sběr a vyhodnocování informací z provozu. Simatic Energy Manager průběžně sleduje spotřebu energií (elektrická, stlačený vzduch), vyhodnocuje průběh výroby a zaznamenává objem emisí CO2. Vedle dvou reálných robotů mohou návštěvníci stánku sledovat i digitální dvojče robotické buňky, a to prostřednictvím řešení Tecnomatic Process Simulate, v němž byla celá instalace virtuálně zprovozněna. Obě buňky, reálná i virtuální, jsou řízené jedním MES systémem, simulace probíhají v prostředí Process Simulate.

Díky prvkům umělé inteligence, kterými jsou vybaveny řídicí jednotky, a prostřednictvím 3D zobrazování se roboty „učí“, jak optimálně pracovat s různými typy baterií nebo jak si poradit s technickými potížemi, například zarezlým šroubem na baterii.

siemens msv 2023

Pomoc dat při výrobě i údržbě strojů
Na MSV bude mít českou výstavní premiéru nová verze systému Condition Monitoring. Ta poskytuje kompletní transparentnost výroby a přináší ucelené informace pro výrobu a údržbu. Mezi hlavní výhody systému patří rozšířená podpora zařízení od různých výrobců řídicích systémů.

V české premiéře Siemens představí i modul Smart Alarm Analysis – na trhu naprosto ojedinělý systém pro pracovníky údržby, který dokáže z tisíců alarmů od stroje vybrat pomocí speciálních AI modelů 0–10 alarmů, kterým by se pracovníci údržby měli věnovat. Tato ukázka je doplněna videoukázkou reálně zaznamenané detekce na stroji.

V rámci expozice Siemens představí i novou verzi řešení prediktivní údržby pro včasnou detekci degradace hlídané komponenty stroje. Tato ukázka bude doplněna videoukázkou reálně zaznamenané detekce na stroji. Chybět nebudou ani plně propojené systémy COMOS a CM, které si automaticky vyměňují informace.

siemens msv 2023

Průmyslová řešení v nových formách pěstování rostlin
Budoucím trendem zemědělství je udržitelné pěstování plodin s méně zdroji a bez použití chemických přípravků. Aby zemědělci mohli vyhovět těmto novým nárokům a požadavkům, musejí úzce spolupracovat s průmyslem, který jim dokáže poskytnout potřebné nástroje. FRAVEBOT (Fruit and Vegetable Robot), který sklízí jahody, je výsledkem spolupráce společností Fravebot (dříve Optisolutions), Siemens, rodinné farmy Ráječek a řady odborníků na pěstování ovoce a zeleniny. A právě FRAVEBOT bude součástí expozice Siemens na MSV 2023.

FRAVEBOT je vybaven řídicím systémem SIMATIC S7-1500 a dalšími technologiemi Siemens a má za úkol sklízet zralé jahody, jeho další varianta pak dokáže monitorovat zdravotní stav rostlin a plodů. Navigace robotu je simulována a trénována na digitálním dvojčeti v prostředí NVIDIA Isaac, AI pro detekci chorob a škůdců se cvičí na digitálním dvojčeti rostlin a plodů v prostředí NVIDIA Omniverse.

siemens msv 2023

Pro přenos dat z FRAVEBOTu řešení využívá průmyslovou wifi komunikaci podle standardu WiFi 6, a to prostřednictvím modulů Scalace W, které umožňují rychlé připojení. Vzdálený přístup zajišťuje průmyslový 5G router Scalance MUM-800 v kombinaci s platformou SINEMA Remote Connect. Stejné moduly pak umožní komunikaci v reálném čase typu Profinet, která probíhá přes privátní průmyslovou 5G síť (součást prezentace NCP).

Retrofit – rychlá, ekonomická a udržitelná cesta k digitalizaci
Udržitelnost je zásadním předpokladem úspěšné digitální transformace, která díky řešením Siemens může využívat existující zařízení – tzv. retrofit. Jde o situaci, kdy jsou stroje a zařízení mechanicky v pořádku, ale mají zastaralý řídicí systém. I v takovém případě lze výrobu digitalizovat, a to rychle, efektivně a s minimálními náklady. Díky retrofitu obráběcích strojů dojde k modernizaci stroje, zkrácení cyklu, zlepšení kvality obrábění, zvýšení spolehlivosti systému a lepšímu zabezpečení. Využívají se především jednotky Sinumerik a Sinamics, díky nimž jsou stroje připraveny na další kroky do digitální budoucnosti, včetně rozšířených možností sběru a analýzy dat.

retrofit siemens

Zdroj zprávy: Siemens
logo Siemens